Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Przebudowa drogi gminne transportu rolnego nr 370213W w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi o łącznej długości 0,800 km w kilometrażu 0,990 km + 1,790 km. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja prjektowa i STWiOR. Oferty należy składać w siedzibie...

czytaj więcej o Przebudowa drogi gminne transportu rolnego nr 370213W w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo »

Dostawa mieszanki z kamienia granitowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem, wyrównaniem rowniarką istniejącej drogi drogi przed i po wysypaniu mieszanki z kamienia granitowego frakcji 5-31,5 w proporcji 60% kamienia granitowego do...

czytaj więcej o Dostawa mieszanki z kamienia granitowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo »

Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości

Przetargi

Wójt Gminy Mochowo podaje do publicznej wiadomości, ze w dniu 30 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w Urzedzie Gminy w Mochowie przy ulicy Sierpeckiej 2, pokój nr 18 odbędzie się III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomosci gruntowej...

czytaj więcej o Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości »

Dostawa mieszanki z kamienia granitowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przetargi

Dostawa mieszanki z kamienia granitowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem, korytowaniem oraz ułożeniem z rozściełacza i zawalcowaniem na...

czytaj więcej o Dostawa mieszanki z kamienia granitowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo »

Dostawa oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością Gminy Mochowo w roku 2018

Przetargi

Wójt Gminy Mochowo działając jako Kierownik Zamawiającego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę oleju napędowego do tankowania samochodów...

czytaj więcej o Dostawa oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością Gminy Mochowo w roku 2018 »

Dostawa oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością Gminy Mochowo w roku 2018

Przetargi

Wójt Gminy Mochowo działając jako Kierownik Zamawiającego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę oleju napędowego do tankowania samochodów...

czytaj więcej o Dostawa oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością Gminy Mochowo w roku 2018 »

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Mochowo - etap III

Przetargi

Zamówienie obejmuje kompleksowy nadzór inwestorki nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie umowy na roboty budowlane dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo-Parcele, Mochowo, Mochowo Nowe. W ramach niniejszego...

czytaj więcej o Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Mochowo - etap III »

Realizacja: IDcom.pl