Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Dostawa mieszanki z kamienia granitowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem i wyrównaniem drogi mieszanką – mieszanka z kamienia granitowego frakcji 5 – 31,5 w proporcji 50% kamienia granitowego, 50% pospółki –...

czytaj więcej o Dostawa mieszanki z kamienia granitowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo »

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - etap IX

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż piętnastu przydomowych oczyszczalni ścieków na Tereni gminy Mochowo pracujących w technologii osadnika fermentacyjnego i zanurzonego złoża biologicznego z napowietrzaniem mechanicznym. Do...

czytaj więcej o Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - etap IX »

Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku jednokondygnacyjnego socjalnego służącego jako świetlica wiejska. Na parterze budynku zlokalizowano salę wielofunkcyjną do organizacji spotkań społeczności wiejskiej, salę konferencyjną do kameralnych...

czytaj więcej o Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo »

Budowa wiaty wraz z utwardzeniem placu na oczyszczalni ścieków w m. Cieślin

Przetargi

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku wiaty z przeznaczeniem na skład nieczystości stałych z istniejącej oczyszczalni. Budynek usytuowany będzie wzdłuż północno – zachodniej granicy działki...

czytaj więcej o Budowa wiaty wraz z utwardzeniem placu na oczyszczalni ścieków w m. Cieślin »

Przebudowa drogi gminnej nr 370233W w m. Ligowo, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu drogi o nawierzchni mineralno – bitumicznej w dwóch etapach o łącznej długości 1703,30 m i szerokości 4 m, odwodnieniu jezdni wraz z budową rowu krytego, zjazdów...

czytaj więcej o Przebudowa drogi gminnej nr 370233W w m. Ligowo, gm. Mochowo »

Przebudowa drogi gminnej nr 370227W relacji Cieślin – Obręb, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu trzech odcinków drogi o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 2329 mb i szerokości 4 m, poboczy gruntowych o szer. 0,75 m po obydwu stronach drogi, zabezpieczeniu...

czytaj więcej o Przebudowa drogi gminnej nr 370227W relacji Cieślin – Obręb, gm. Mochowo »

Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370213W w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu drogi składającej się z dwóch odcinków: od 0+000 do 0+228 oraz od 0+234,60 do 0+990 o łącznej długości 983,40 mb i powierzchni jezdni 2951 m2, a obejmujące: korytowanie...

czytaj więcej o Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370213W w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo »

Zakup i montaż urządzenia do odwadniania osadów ściekowych wraz ze stacją polielektrolitu i szafą sterowania na oczyszczalnię ścieków w m. Cieślin

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i rozruch technologiczny urządzenia do odwadniania osadów ściekowych wraz ze stacją polielektrolitu, szafą sterowania na oczyszczalnię ścieków w m. Cieślin, gm. Mochowo. Szczegółowy...

czytaj więcej o Zakup i montaż urządzenia do odwadniania osadów ściekowych wraz ze stacją polielektrolitu i szafą sterowania na oczyszczalnię ścieków w m. Cieślin »

Realizacja: IDcom.pl