Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku jednokondygnacyjnego socjalnego służącego jako świetlica wiejska. Na parterze budynku zlokalizowano salę wielofunkcyjną do organizacji spotkań społeczności wiejskiej, salę konferencyjną do kameralnych...

czytaj więcej o Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo »

Budowa wiaty wraz z utwardzeniem placu na oczyszczalni ścieków w m. Cieślin

Przetargi

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku wiaty z przeznaczeniem na skład nieczystości stałych z istniejącej oczyszczalni. Budynek usytuowany będzie wzdłuż północno – zachodniej granicy działki...

czytaj więcej o Budowa wiaty wraz z utwardzeniem placu na oczyszczalni ścieków w m. Cieślin »

Przebudowa drogi gminnej nr 370233W w m. Ligowo, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu drogi o nawierzchni mineralno – bitumicznej w dwóch etapach o łącznej długości 1703,30 m i szerokości 4 m, odwodnieniu jezdni wraz z budową rowu krytego, zjazdów...

czytaj więcej o Przebudowa drogi gminnej nr 370233W w m. Ligowo, gm. Mochowo »

Przebudowa drogi gminnej nr 370227W relacji Cieślin – Obręb, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu trzech odcinków drogi o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 2329 mb i szerokości 4 m, poboczy gruntowych o szer. 0,75 m po obydwu stronach drogi, zabezpieczeniu...

czytaj więcej o Przebudowa drogi gminnej nr 370227W relacji Cieślin – Obręb, gm. Mochowo »

Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370213W w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu drogi składającej się z dwóch odcinków: od 0+000 do 0+228 oraz od 0+234,60 do 0+990 o łącznej długości 983,40 mb i powierzchni jezdni 2951 m2, a obejmujące: korytowanie...

czytaj więcej o Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370213W w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo »

Zakup i montaż urządzenia do odwadniania osadów ściekowych wraz ze stacją polielektrolitu i szafą sterowania na oczyszczalnię ścieków w m. Cieślin

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i rozruch technologiczny urządzenia do odwadniania osadów ściekowych wraz ze stacją polielektrolitu, szafą sterowania na oczyszczalnię ścieków w m. Cieślin, gm. Mochowo. Szczegółowy...

czytaj więcej o Zakup i montaż urządzenia do odwadniania osadów ściekowych wraz ze stacją polielektrolitu i szafą sterowania na oczyszczalnię ścieków w m. Cieślin »

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bożewo, Bożewo Nowe, Cieślin

Przetargi

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie kanalizacji saniternej grawitacyjno – ciśnieniowej o długości 942,50 m w m. Bozewo, Bożewo Nowe, Cieślin. Ogólna długość sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej...

czytaj więcej o Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bożewo, Bożewo Nowe, Cieślin »

Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego na 370221W w m. Łukoszyno Biki, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące: ‒ wykonanie nawierzchni bitumicznej o długości 493 m i szerokości 4,00 mb, ‒ wykonanie poboczy gruntowych, nieutwardzonych o szerokości 0,75 m po obydwu stronach drogi, do granicy...

czytaj więcej o Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego na 370221W w m. Łukoszyno Biki, gm. Mochowo »

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych powstałych i zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Mochowo...

czytaj więcej o Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mochowo »

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.460.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt tysięcy 00/100), w tym: na pokrycie planowanego deficytu budżetu – 416.534,76 zł oraz na...

czytaj więcej o Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów »

Realizacja: IDcom.pl