Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Budowa dwóch budynków inwentarskich - chlewni rusztowych o liczbie stanowisk 1950 szt. w każdej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce 119.3 w m. Bendorzyn gm. Mochowo

Raport opublikowany na stronie : Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji Budowa dwóch chlewni rusztowych o liczbie stanowisk 1950 w każdej na działce 119.3 w m. Bendorzyn gm. Mochowo [1.2