Urząd Gminy Mochowo

Lokalizacja

woj. mazowieckie

pow. sierpecki

Adres

ul. Sierpecka 2, e-mail: gmina@mochowo.pl

09-214 Mochowo

NIP

776-13-59-362

Kontakty

Telefon

WÓJT GMINY ; 24 276 33 33

Telefon

SEKRETARZ GMINY 24 276 33 33 wew. 203, e-mail: sekretarz@mochowo.pl

Telefon

sekretariat Urzędu Gminy w Mochowie tel. 242763333, e-mail: gmina@mochowo.pl

Telefon

Urząd Stanu Cywilnego 242763333 wew. 212, e-mail usc@mochowo.pl

Telefon

Działalność gospodarcza - 24 276 31 76 lub 24 2763333 wew. 212, e-mail: dzgospodarcza@mochowo.pl

Telefon

Ewidencji ludności, dowody osobiste; 24 276 31 76, lub 24 2763333 wew. 213, e-mail eludnosci@mochowo.pl

Telefon

Obsługa organów samorządowych (Rada Gminy Mochowo, sołectwa) - 24 275 01 96, lub 24 2763333 wew. 216, e-mail rada@mochowo.pl

Telefon

KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ. 24 276 31 16, lub 24 2763333 wew. 210, e-mail zprzestrzenne@mochowo.pl

Telefon

Zamówienia publiczne, warunki zabudowy 24 276 31 16 lub 24 2763333 wew. 211, e-mail zpubliczne@mochowo.pl

Telefon

Inwestycje - decyzje środowiskowe 24 276 31 16 lub 24 2763333 wew. 211, e-mail inwestycjegminne@mochowo.pl

Telefon

Rolnictwo, gospodarka mieszkaniowa, nieruchomości; 24 276 31 16 lub 24 2763333 wew. 208, e-mail nieruchomosci@mochowo.pl

Telefon

Ochrona środowiska, wywóz odpadów komunalnych, opieka nad zwierzętami; 24 276 31 16 lub 24 2763333 wew. 208, e-mail osrodwiska@mochowo.pl

Telefon

Gospodarka komunalna (oczyszczalnie, wodociągi, drogi, oświetlanie uliczne, numery porządkowe, straże pożarne 24 276 31 16 lub 24 2

Telefon

SKARBNIK GMINY 24 276 31 90 lub. 24 2763333 wew. 206, e-mail skarbnik@mochowo.pl.

Telefon

Podatek rolny, leśny, od nieruchomości (naliczanie, księgowości i windykacja) 24 276 3190 w. 205 e-mail: podatki@mochowo.pl

Telefon

Opłaty za odpady komunalne, podatek od środków transportowych tel. 24 2763333 wew. 205, e-mail: odpady@mochowo.pl

Telefon

opłaty za wodę i ścieki (wystawianie faktur, windykacja), tel. 24 2763333 wew. 205, e-mail: woda@mochowo.pl

Telefon

Oświata, kultura, zdrowie 24 276 3163 lub 2427633 33 wew. 219 e-mail oswiata@mochowo.pl, promocja@mochowo.pl

Telefon

Pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 24 276 31 91, e-mail gops.mochowo@op.pl

Telefon

Konserwator Stacji Uzdatniania Wody w Mochowie i w Bożewie Mariusz Żebrowski tel. 531 501 157

Telefon

Konserwator Stacji Uzdatniania Wody w Choczniu Piotr Kopyciński - tel. 504460172

Telefon

Konserwator Stacji Uzdatniania Wody w Ligowie - Remplewicz Jan tel. 504460185

Telefon

Konserwator Oczyszczalni Ścieków w Cieślinie - Jarzyński Tomasz - tel. 504460207

Telefon

Konserwator Oczyszczalni Ścieków w Ligowie - Gołębiewski Marek - tel. 504460171

Telefon

Konserwator Oczyszczalni Ścieków w Mochowie Parcele - Puchalski Paweł tel. 784585856