Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr 94.XIII.2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Cieślin w gminie Mochowo

Uchwała ogłoszona dnia 12.12.2019r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - poz. 15012

Uchwała Nr 94.XIII.2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Cieślin w gminie Mochowo

Uchwała ogłoszona dnia 12.12.2019r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - poz. 15012

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Cieślin w gminie Mochowo i toczącej się w tej sprawie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Cieślin w gminie Mochowo i toczącej się w tej sprawie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko