Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare i obejmuje branżę budowlaną, branżę sanitarną, branżę elekryczną, wykonanie kotłowni gazowej wraz z pompą ciepła oraz oświetlenia...

czytaj więcej o Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo »

Przebudowa drogi gminnej nr 370219W relacji Dobrzenice Małe - Dobrzenice Duże, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi polegająca na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych na odcinku 0,5 km, zjazdy bitumiczne i gruntowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera...

czytaj więcej o Przebudowa drogi gminnej nr 370219W relacji Dobrzenice Małe - Dobrzenice Duże, gm. Mochowo »

Budowa bieżni i skoczni w dal wraz z modernizacją boiska trawiastego w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo

Przetargi

W ramach planowanego zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie na terenie zlokalizowanym przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie Budowę bieżni prostej. Zaprojektowano bieżnię 60 metrową o trzech torach. Całkowita długość bieżni...

czytaj więcej o Budowa bieżni i skoczni w dal wraz z modernizacją boiska trawiastego w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo »

Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare i obejmuje branżę budowlaną, branżę sanitarną, branżę elekryczną, wykonanie kotłowni gazowej wraz z pompą ciepła oraz oświetlenia...

czytaj więcej o Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo »

Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiot zamówienia obejmuje prace budowlane polegające na wykonaniu robót budowlanych (budynek biurowo – socjalny, wiata targowa, miejsca parkingowe,miejsce utwardzone pod stanowiska targowe nie zadaszone, ciąg pieszo – jezdny),...

czytaj więcej o Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo »

Dostawa mieszanki z kamienia łamanego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem, korytowaniem i rozgarnięciem na każdorazowe wezwanie mieszanki z kamienia łamanego frakcji 0-31,5 w proporcji 60% kamienia łamanego i 40 % pospółki w...

czytaj więcej o Dostawa mieszanki z kamienia łamanego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo »

Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiot zamówienia obejmuje prace budowlane polegające na wykonaniu robót budowlanych (budynek biurowo – socjalny, wiata targowa, miejsca parkingowe,miejsce utwardzone pod stanowiska targowe nie zadaszone, ciąg pieszo – jezdny),...

czytaj więcej o Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo »

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn: Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo. Zamówienie obejmuje...

czytaj więcej o Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo »

Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Gozdy, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: obniżenie istniejącego obwałowania i ukształtowanie bryły składowiska w sposób zapewniający odpływ wód opadowych; wykonanie studni odgazowujących szt. 2,...

czytaj więcej o Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Gozdy, gm. Mochowo »

Realizacja: IDcom.pl