Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

,Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.489.410,37 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziesięć złotych 37/100) na spłatę rat wcześniej zaciągniętych...

czytaj więcej o ,Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek »

Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare i obejmuje branżę budowlaną, branżę sanitarną, branżę elekryczną, wykonanie kotłowni gazowej wraz z pompą ciepła oraz oświetlenia...

czytaj więcej o Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo »

Przebudowa drogi gminnej nr 370219W relacji Dobrzenice Małe - Dobrzenice Duże, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi polegająca na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych na odcinku 0,5 km, zjazdy bitumiczne i gruntowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera...

czytaj więcej o Przebudowa drogi gminnej nr 370219W relacji Dobrzenice Małe - Dobrzenice Duże, gm. Mochowo »

Budowa bieżni i skoczni w dal wraz z modernizacją boiska trawiastego w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo

Przetargi

W ramach planowanego zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie na terenie zlokalizowanym przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie Budowę bieżni prostej. Zaprojektowano bieżnię 60 metrową o trzech torach. Całkowita długość bieżni...

czytaj więcej o Budowa bieżni i skoczni w dal wraz z modernizacją boiska trawiastego w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo »

Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare i obejmuje branżę budowlaną, branżę sanitarną, branżę elekryczną, wykonanie kotłowni gazowej wraz z pompą ciepła oraz oświetlenia...

czytaj więcej o Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo »

Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiot zamówienia obejmuje prace budowlane polegające na wykonaniu robót budowlanych (budynek biurowo – socjalny, wiata targowa, miejsca parkingowe,miejsce utwardzone pod stanowiska targowe nie zadaszone, ciąg pieszo – jezdny),...

czytaj więcej o Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo »

Dostawa mieszanki z kamienia łamanego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem, korytowaniem i rozgarnięciem na każdorazowe wezwanie mieszanki z kamienia łamanego frakcji 0-31,5 w proporcji 60% kamienia łamanego i 40 % pospółki w...

czytaj więcej o Dostawa mieszanki z kamienia łamanego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo »

Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiot zamówienia obejmuje prace budowlane polegające na wykonaniu robót budowlanych (budynek biurowo – socjalny, wiata targowa, miejsca parkingowe,miejsce utwardzone pod stanowiska targowe nie zadaszone, ciąg pieszo – jezdny),...

czytaj więcej o Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo »

Realizacja: IDcom.pl