Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Dostawa oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością gminy Mochowo w roku 2020

Przetargi

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, bezgotówkowe zakupy oleju napędowego na terenie gminy Mochowo dla pojazdów Zamawiającego. Zamówienie obejmuje zakup oleju napędowego na rok 2019 w ilości ok. 45.000 litrów. Dostawa...

czytaj więcej o Dostawa oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością gminy Mochowo w roku 2020 »

Przetarg nieograniczony - najem lokalu użytkowego

Przetargi

Wójt Gminy Mochowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 w Urzedzie Gminy w Mochowie przy ulicy Sierpeckiej 2, pokój nr 18 odbędzie się I przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego...

czytaj więcej o Przetarg nieograniczony - najem lokalu użytkowego »

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i PSZOK z terenu gminy Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i PSZOK z terenu gminy Mochowo. Szczegółowy opis przedmiotu...

czytaj więcej o Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i PSZOK z terenu gminy Mochowo »

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i PSZOK z terenu gminy Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i PSZOK z terenu gminy Mochowo. Szczegółowy opis przedmiotu...

czytaj więcej o Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i PSZOK z terenu gminy Mochowo »

,Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.489.410,37 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziesięć złotych 37/100) na spłatę rat wcześniej zaciągniętych...

czytaj więcej o ,Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek »

Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare i obejmuje branżę budowlaną, branżę sanitarną, branżę elekryczną, wykonanie kotłowni gazowej wraz z pompą ciepła oraz oświetlenia...

czytaj więcej o Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo »

Przebudowa drogi gminnej nr 370219W relacji Dobrzenice Małe - Dobrzenice Duże, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi polegająca na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych na odcinku 0,5 km, zjazdy bitumiczne i gruntowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera...

czytaj więcej o Przebudowa drogi gminnej nr 370219W relacji Dobrzenice Małe - Dobrzenice Duże, gm. Mochowo »

Budowa bieżni i skoczni w dal wraz z modernizacją boiska trawiastego w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo

Przetargi

W ramach planowanego zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie na terenie zlokalizowanym przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie Budowę bieżni prostej. Zaprojektowano bieżnię 60 metrową o trzech torach. Całkowita długość bieżni...

czytaj więcej o Budowa bieżni i skoczni w dal wraz z modernizacją boiska trawiastego w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo »

Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare i obejmuje branżę budowlaną, branżę sanitarną, branżę elekryczną, wykonanie kotłowni gazowej wraz z pompą ciepła oraz oświetlenia...

czytaj więcej o Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo »

Realizacja: IDcom.pl