Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiot zamówienia obejmuje prace budowlane polegające na wykonaniu robót budowlanych (budynek biurowo – socjalny, wiata targowa, miejsca parkingowe,miejsce utwardzone pod stanowiska targowe nie zadaszone, ciąg pieszo – jezdny),...

czytaj więcej o Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo »

Dostawa mieszanki z kamienia łamanego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem, korytowaniem i rozgarnięciem na każdorazowe wezwanie mieszanki z kamienia łamanego frakcji 0-31,5 w proporcji 60% kamienia łamanego i 40 % pospółki w...

czytaj więcej o Dostawa mieszanki z kamienia łamanego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo »

Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiot zamówienia obejmuje prace budowlane polegające na wykonaniu robót budowlanych (budynek biurowo – socjalny, wiata targowa, miejsca parkingowe,miejsce utwardzone pod stanowiska targowe nie zadaszone, ciąg pieszo – jezdny),...

czytaj więcej o Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo »

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn: Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo. Zamówienie obejmuje...

czytaj więcej o Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo »

Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Gozdy, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: obniżenie istniejącego obwałowania i ukształtowanie bryły składowiska w sposób zapewniający odpływ wód opadowych; wykonanie studni odgazowujących szt. 2,...

czytaj więcej o Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Gozdy, gm. Mochowo »

Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiot zamówienia obejmuje prace budowlane polegające na wykonaniu robót budowlanych (budynek biurowo – socjalny, wiata targowa, miejsca parkingowe,miejsce utwardzone pod stanowiska targowe nie zadaszone, ciąg pieszo – jezdny),...

czytaj więcej o Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo »

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mochowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia...

czytaj więcej o Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mochowo »

Dostawa oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością Gminy Mochowo w roku 2019

Przetargi

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, bezgotówkowe zakupy oleju napędowego na terenie gminy Mochowo dla pojazdów Zamawiającego. Zamówienie obejmuje zakup oleju napędowego na rok 2019 w ilości ok. 40.000 litrów. Dostawa...

czytaj więcej o Dostawa oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością Gminy Mochowo w roku 2019 »

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mochowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia...

czytaj więcej o Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mochowo »

Realizacja: IDcom.pl