Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa drogi gminnej nr 370250W w m. Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 370250W w m. Mochowo. Zakres robót: wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o długości 1,203 km; wykonanie chodnika z kostki betonowej; wykonanie zjazdów w ciągu chodnika z kostki betonowej; wykonanie poboczy; odmulenie/odtworzenie istniejących rowów przydrożnych;...

Przebudowa dróg gminnych w m. Bożewo Nowe i Ligówko na terenie gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dwóch odcinków dróg. Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej w m. Bożewo Nowe – ul. Glinki, gm. Mochowo na odcinku o długości 727,53 m o nawierzchni z betonu asfaltowego. Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej nr 370242W relacji Ligówko – Grabówiec na odcinku o długości...

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Mochowo podaje do publicznej wiadomosci, że w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Mochowie przy ul. Sierpeckiej 2, pokój nr 18 odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mochowo - dz. nr ew. 54/1 i 54/2 w m. Żuki, gm. Mochowo

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - Etap XII

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 15 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo pracujących w technologii osadnika fermentacyjnego. Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenie rozruchu technologicznego, przeszkolenia mieszkańców w zakresie obsługi i użytkowania. Szczegółowy opis wykonania...

Przetarg ustny nieograniczony - najem lokalu użytkowego

Wójt Gminy Mochowo podaje do publicznej wiadomosci, że w dniu 16 marca 2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Mochowie przy ul. Sierpeckiej 2, pokój nr 18 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Mochowie Nowym przy ul. Sierpeckiej 4

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Mochowo podaje do publicznej wiadomosci, że w dniu 9 marca 2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Mochowie przy ul. Sierpeckiej 2, pokój nr 18 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mochowo - dz. nr ew. 54/1 i 54/2 w m. Żuki, gm. Mochowo

Dostawa oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością gminy Mochowo w roku 2020

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, bezgotówkowe zakupy oleju napędowego na terenie gminy Mochowo dla pojazdów Zamawiającego. Zamówienie obejmuje zakup oleju napędowego na rok 2019 w ilości ok. 45.000 litrów. Dostawa będzie odbywała się poprzez tankowanie zbiorników samochodów będących własnością...

Przetarg nieograniczony - najem lokalu użytkowego

Wójt Gminy Mochowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 w Urzedzie Gminy w Mochowie przy ulicy Sierpeckiej 2, pokój nr 18 odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej w Mochowie w miejscowosci Mochowo Parcele, gm. Mochowo....

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i PSZOK z terenu gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i PSZOK z terenu gminy Mochowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ogólną charakterystykę gminy w kontekście odbioru i zagospodarowaniu...