Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg ustny nieograniczony - najem lokalu użytkowego

Wójt Gminy Mochowo podaje do publicznej wiadomosci, że w dniu 16 marca 2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Mochowie przy ul. Sierpeckiej 2, pokój nr 18 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Mochowie Nowym przy ul. Sierpeckiej 4

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Mochowo podaje do publicznej wiadomosci, że w dniu 9 marca 2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Mochowie przy ul. Sierpeckiej 2, pokój nr 18 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mochowo - dz. nr ew. 54/1 i 54/2 w m. Żuki, gm. Mochowo

Dostawa oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością gminy Mochowo w roku 2020

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, bezgotówkowe zakupy oleju napędowego na terenie gminy Mochowo dla pojazdów Zamawiającego. Zamówienie obejmuje zakup oleju napędowego na rok 2019 w ilości ok. 45.000 litrów. Dostawa będzie odbywała się poprzez tankowanie zbiorników samochodów będących własnością...

Przetarg nieograniczony - najem lokalu użytkowego

Wójt Gminy Mochowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 w Urzedzie Gminy w Mochowie przy ulicy Sierpeckiej 2, pokój nr 18 odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej w Mochowie w miejscowosci Mochowo Parcele, gm. Mochowo....

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i PSZOK z terenu gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i PSZOK z terenu gminy Mochowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ogólną charakterystykę gminy w kontekście odbioru i zagospodarowaniu...

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i PSZOK z terenu gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i PSZOK z terenu gminy Mochowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ogólną charakterystykę gminy w kontekście odbioru i zagospodarowaniu...

,Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.489.410,37 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziesięć złotych 37/100) na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: 1) wypłata kredytu w transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego...

Przetarg nieograniczony - najem lokalu użytkowego

Ogłoszenie o przetargu - najem lokalu przy ul. Sierpeckiej 4 w Mochowie Nowym

Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare i obejmuje branżę budowlaną, branżę sanitarną, branżę elekryczną, wykonanie kotłowni gazowej wraz z pompą ciepła oraz oświetlenia solarnego. Zamawiający rezygnuje z utwardzenia terenu kostką brukową. Należy wykonać samą...