Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożewie

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożewie.Pojazd zabudowany i wyposażony, ma być zgodny...

czytaj więcej o Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożewie »

Dostawa mieszanki z kamienia granitowego i dostawa pospółki przesiewanej na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem Część I – na każdorazowe wezwanie pospółki przesiewanej ziarna powyżej 0,2 nie mniej niż 25 % w ilości 1500 ton; Część II – korytowaniem...

czytaj więcej o Dostawa mieszanki z kamienia granitowego i dostawa pospółki przesiewanej na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo »

Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie gminy Mochowo w okresie od 01.03.2017 roku do 29.02.2020 roku

Przetargi

W dniu 21.02.2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyły sie negocjacje w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki z przedstawiecielem Wykonawcy - ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie. Przedmiotem zamówienia...

czytaj więcej o Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie gminy Mochowo w okresie od 01.03.2017 roku do 29.02.2020 roku »

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Mochowo wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe prowadzenie obsługi bankowej budżetu gminy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Mochowo. Jednostki objęte obsługą bankową to: Urząd Gminy Mochowo Publiczne Gimnazjum im. gen. Edwarda...

czytaj więcej o Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Mochowo wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi »

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo obejmująca swym zakresem obręby Bożewo, Bożewo Nowe, Obręb, Mochowo Parcele, Malanówko, Ligówko, Ligowo, Osiek, Kapuśniki, Dobaczewo w ramach zadania...

czytaj więcej o Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo »

Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe - Romatowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu dwóch odcinków drogi o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 1698 mb i szerokości 4 m, poboczy gruntowych o szer. 0,75 m po obydwu stronach drogi, zabezpieczeniu...

czytaj więcej o Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe - Romatowo »

Dostawa oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością Gminy Mochowo w roku 2017

Przetargi

Wójt Gminy Mochowo działając jako Kierownik Zamawiającego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę oleju napędowego do tankowania samochodów...

czytaj więcej o Dostawa oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością Gminy Mochowo w roku 2017 »

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo obejmująca swym zakresem obręby Sulkowo Bariany, Dobrzenice Małe, Zglenice Małe, Zglenice Duże, Gozdy, Kapuśniki, Śniechy, Bendorzyn. Projektowana sieć wodociągowa...

czytaj więcej o Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo »

Realizacja: IDcom.pl