Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie

Przetargi

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu utwardzenia terenu o powierzchni 808 m2 polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego, budowa chodnika o powierzchni 62 m2, ustawienie...

czytaj więcej o Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie »

Dostawa mieszanki z kamienia granitowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem i wyrównaniem drogi mieszanką z kamienia granitowego frakcji 5 – 31,5 w proporcji 50% kamienia granitowego, 50% pospółki – w ilości 1000...

czytaj więcej o Dostawa mieszanki z kamienia granitowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo »

Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w m. Gozdy

Przetargi

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu odcinka drogi o nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej o długości ok. 493 mb i szerokości 4 m, poboczy umocnionych kruszywem łamanym o szer. 0,75 m, zjazdów,...

czytaj więcej o Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w m. Gozdy »

Sprzedaż nieruchomości

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zglenice Budy.

czytaj więcej o Sprzedaż nieruchomości »

Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Mochowo - etap II

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest budowa oczyszczalni ścieków oraz odcinka kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Mochowo Parcele w ramach zadania inwestycyjnego „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy...

czytaj więcej o Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Mochowo - etap II »

Dostawa gruzu betonowego i kamienia łamanego polnego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem i rozgarnięciem równiarką na każdorazowe wezwanie: Część I – gruzu betonowego frakcji 0-63 w ilości ok. 600 ton – dostawa samochodami samowyładowawczymi...

czytaj więcej o Dostawa gruzu betonowego i kamienia łamanego polnego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo »

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożewie

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożewie.Pojazd zabudowany i wyposażony, ma być zgodny...

czytaj więcej o Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożewie »

Dostawa mieszanki z kamienia granitowego i dostawa pospółki przesiewanej na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem Część I – na każdorazowe wezwanie pospółki przesiewanej ziarna powyżej 0,2 nie mniej niż 25 % w ilości 1500 ton; Część II – korytowaniem...

czytaj więcej o Dostawa mieszanki z kamienia granitowego i dostawa pospółki przesiewanej na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo »

Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie gminy Mochowo w okresie od 01.03.2017 roku do 29.02.2020 roku

Przetargi

W dniu 21.02.2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyły sie negocjacje w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki z przedstawiecielem Wykonawcy - ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie. Przedmiotem zamówienia...

czytaj więcej o Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie gminy Mochowo w okresie od 01.03.2017 roku do 29.02.2020 roku »

Realizacja: IDcom.pl