Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Malanowo Stare

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Malanowo Stare. Pojazd zabudowany – zgodny z obowiązującymi normami i przepisami. Szczegółowy opis przedmiotu...

czytaj więcej o Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Malanowo Stare »

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.934.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści cztery tysiące 00/100) na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Szczegółowy opis przedmiotu...

czytaj więcej o Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu »

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Część I: Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego relacji Bożewo – Bendorzyn o długości 0,800 km. Zakres robót obejmuje: ścięcie poboczy gruntowych, profilowanie...

czytaj więcej o Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mochowo »

Rozbudowa budynku socjalnego wielorodzinnego w m. Choczeń, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa niepodpiwniczonego, dwukondygnacyjnego, wolnostojącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w istniejącym obrysie. Ponadto do wykonania jest przyłącza wodociągowe...

czytaj więcej o Rozbudowa budynku socjalnego wielorodzinnego w m. Choczeń, gm. Mochowo »

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Część I: Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego relacji Bożewo – Bendorzyn o długości 0,99 km. Zakres robót obejmuje: ścięcie poboczy gruntowych, profilowanie...

czytaj więcej o Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mochowo »

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - etap XI

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 18 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo pracujących w technologii osadnika fermentacyjnego. Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenie rozruchu technologicznego,...

czytaj więcej o Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - etap XI »

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Część I: Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego relacji Bożewo – Bendorzyn o długości 0,99 km. Zakres robót obejmuje: ścięcie poboczy gruntowych, profilowanie...

czytaj więcej o Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mochowo »

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Część I: Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego relacji Bożewo – Bendorzyn o długości 0,99 km. Zakres robót obejmuje: ścięcie poboczy gruntowych, profilowanie...

czytaj więcej o Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mochowo »

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Mochowo wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu

Przetargi

Przedmiot zamówienia obejmuje 1) branżę budowalną: - docieplenie ścian zewnętrznych budynku - demontaż istniejącego zadaszenia nad wejściem głównym i montaż nowego - wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku 2) branżę...

czytaj więcej o Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Mochowo wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu »

Przetarg nieograniczony - sprzedaż nieruchomości

Przetargi

Wójt Gminy Mochowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 10:00 w Urzedzie Gminy w Mochowie przy ulicy Sierpeckiej 2, pokój nr 18 odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej...

czytaj więcej o Przetarg nieograniczony - sprzedaż nieruchomości »

Realizacja: IDcom.pl