Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Rozbudowa budynku socjalnego wielorodzinnego w m. Choczeń, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa niepodpiwniczonego, dwukondygnacyjnego, wolnostojącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w istniejącym obrysie. Ponadto do wykonania jest przyłącza wodociągowe...

czytaj więcej o Rozbudowa budynku socjalnego wielorodzinnego w m. Choczeń, gm. Mochowo »

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Część I: Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego relacji Bożewo – Bendorzyn o długości 0,99 km. Zakres robót obejmuje: ścięcie poboczy gruntowych, profilowanie...

czytaj więcej o Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mochowo »

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - etap XI

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 18 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo pracujących w technologii osadnika fermentacyjnego. Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenie rozruchu technologicznego,...

czytaj więcej o Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - etap XI »

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Część I: Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego relacji Bożewo – Bendorzyn o długości 0,99 km. Zakres robót obejmuje: ścięcie poboczy gruntowych, profilowanie...

czytaj więcej o Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mochowo »

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Część I: Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego relacji Bożewo – Bendorzyn o długości 0,99 km. Zakres robót obejmuje: ścięcie poboczy gruntowych, profilowanie...

czytaj więcej o Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mochowo »

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Mochowo wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu

Przetargi

Przedmiot zamówienia obejmuje 1) branżę budowalną: - docieplenie ścian zewnętrznych budynku - demontaż istniejącego zadaszenia nad wejściem głównym i montaż nowego - wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku 2) branżę...

czytaj więcej o Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Mochowo wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu »

Przetarg nieograniczony - sprzedaż nieruchomości

Przetargi

Wójt Gminy Mochowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 10:00 w Urzedzie Gminy w Mochowie przy ulicy Sierpeckiej 2, pokój nr 18 odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej...

czytaj więcej o Przetarg nieograniczony - sprzedaż nieruchomości »

Przetarg nieograniczony - najem lokalu użytkowego

Przetargi

Wójt Gminy Mochowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 lipca 2018 r. o godz. 9:00 w Urzedzie Gminy w Mochowie przy ulicy Sierpeckiej 2, pokój nr 18 odbędzie się I przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu uzytkowego znajdującego...

czytaj więcej o Przetarg nieograniczony - najem lokalu użytkowego »

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.112.291,08 zł (słownie: trzy miliony sto dwanaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 08/100), w tym: część I na pokrycie planowanego deficytu...

czytaj więcej o Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę Mochowo »

Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370243W w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi o łącznej długości 0,955 km (podbudowa – 10 cm, warstwa ścieralna – 3 cm, warstwa wiążąca – 3 cm). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja...

czytaj więcej o Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370243W w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo »

Realizacja: IDcom.pl