Urząd Gminy Mochowo

Przetargi (2018) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiot zamówienia obejmuje prace budowlane polegające na wykonaniu robót budowlanych (budynek biurowo – socjalny, wiata targowa, miejsca parkingowe,miejsce utwardzone pod stanowiska targowe nie zadaszone, ciąg pieszo – jezdny),...

czytaj więcej o Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo »

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mochowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia...

czytaj więcej o Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mochowo »

Dostawa oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością Gminy Mochowo w roku 2019

Przetargi

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, bezgotówkowe zakupy oleju napędowego na terenie gminy Mochowo dla pojazdów Zamawiającego. Zamówienie obejmuje zakup oleju napędowego na rok 2019 w ilości ok. 40.000 litrów. Dostawa...

czytaj więcej o Dostawa oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością Gminy Mochowo w roku 2019 »

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mochowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia...

czytaj więcej o Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mochowo »

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Malanowo Stare

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Malanowo Stare. Pojazd zabudowany – zgodny z obowiązującymi normami i przepisami. Szczegółowy opis przedmiotu...

czytaj więcej o Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Malanowo Stare »

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.934.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści cztery tysiące 00/100) na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Szczegółowy opis przedmiotu...

czytaj więcej o Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu »

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Część I: Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego relacji Bożewo – Bendorzyn o długości 0,800 km. Zakres robót obejmuje: ścięcie poboczy gruntowych, profilowanie...

czytaj więcej o Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mochowo »

Rozbudowa budynku socjalnego wielorodzinnego w m. Choczeń, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa niepodpiwniczonego, dwukondygnacyjnego, wolnostojącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w istniejącym obrysie. Ponadto do wykonania jest przyłącza wodociągowe...

czytaj więcej o Rozbudowa budynku socjalnego wielorodzinnego w m. Choczeń, gm. Mochowo »

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Część I: Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego relacji Bożewo – Bendorzyn o długości 0,99 km. Zakres robót obejmuje: ścięcie poboczy gruntowych, profilowanie...

czytaj więcej o Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mochowo »

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - etap XI

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 18 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo pracujących w technologii osadnika fermentacyjnego. Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenie rozruchu technologicznego,...

czytaj więcej o Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - etap XI »

Realizacja: IDcom.pl