Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mochowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ogólną charakterystykę gminy w kontekście odbioru i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zawiera Załącznik nr 9 do SIWZ. Konstrukcja niektórych nawierzchni dróg nie pozwala na zastosowanie przez Wykonawcę ciężkiego sprzętu do transportu. W związku z powyższym wykonawca usługi zobowiązany jest do dostosowania środków transportu do faktycznych warunków występujących w terenie, uwzględniając w szczególności nośność dróg dojazdowych oraz warunki atmosferyczne. W przypadku wystąpienia zniszczeń spowodowanych przez Wykonawcę, a powstałych na drodze po przejeździe własnego sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na swój koszt.
Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający właściwy stan sanitarno – porządkowy nieruchomości. Wykonawca pod żadnym pozorem nie może w trakcie odbioru i transportu mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą. Wszelkie użyte w niniejszych dokumentach oznaczenia handlowe lub normowe mają na celu określenie wymagań technicznych i jakościowych produktów, w każdym przypadku możliwe jest zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w sekretariacie pok. nr 13, w terminie do dnia 03.12.2018 roku do godziny 10:30.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w dniu 03.12.2018 roku o godz. 11:00.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 listopada 2018 11:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kopycińska
Ilość wyświetleń: 401
12 grudnia 2018 14:50 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2018 15:31 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [na_strone.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2018 12:07 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl