Urząd Gminy Mochowo

Rejestr zmian

16 października 2018 10:05 (Ewa Kopycińska) Przetargi: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mochowo: Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzielenieu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2018 09:07 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 81.2018 z 12-10-2018 w spr. powołania Komisji Odbioru inwestycji...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_812018_z_12102018_w_spr_powolania_komisji_odbioru_inwesty cji_na_przebudowe_drogi_gminnej_transportu__rolnego_w_malanowie_starym _i_budowe_sieci_wodociagowej_na_terenie_gm_mochowo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2018 09:05 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 80.2018: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2018 09:05 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 79.2018: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2018 08:49 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 72.2018 z 29-08-2018 w spr. upoważnienia do realizacji rządowego...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_722018_z_29082018_w_spr_upowaznienia_do_realizacji_rzadow ego_programu_swiadczenia_dobry_start.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2018 08:49 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 72.2018 z 29-08-2018 w spr. upoważnienia do realizacji rządowego...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2018 07:45 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 78.2018 z 02-10-2018 w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_782018_z_02102018_w_spr_zmian_w_wieloletniej_prognozie_fi nansowej_gminy_mochowo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2018 07:43 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 78.2018 z 02-10-2018 w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2018 07:41 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 77.2018 z 20-09-2018 w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_772018_z_20092018_w_spr_zmian_w_wieloletniej_prognozie_fi nansowej_gminy_mochowo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2018 07:38 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 77.2018 z 20-09-2018 w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2018 07:32 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 76.2018 z 20-09-2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4_do_zarzadzenia_nr_76_wojta_gminy_mochowo_z_dnia_20_wrz esnia_2018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2018 07:31 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 76.2018 z 20-09-2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_do_zarzadzenia_nr_76_wojta_gminy_mochowo_z_dnia_20_wrz esnia_2018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2018 07:30 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 76.2018 z 20-09-2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_do_zarzadzenia_nr_76_wojta_gminy_mochowo_z_dnia_20_wrz esnia_2018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2018 07:30 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 76.2018 z 20-09-2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_nr_76_wojta_gminy_mochowo_z_dnia_20_wrz esnia_2018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2018 07:30 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 76.2018 z 20-09-2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_762018_z_20092018_w_sprawie_wprowadzenia_zmian_w_budzecie _gminy_mochowo_w_2018_roku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2018 07:29 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 76.2018 z 20-09-2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2018 13:44 (Ewa Kopycińska) Przetargi: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - etap...: Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzielenieu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2018 10:48 (Ewa Kopycińska) Przetargi: Rozbudowa budynku socjalnego wielorodzinnego w m. Choczeń, gm. Mochowo...: Dodanie załącznika [info_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2018 09:47 (Katarzyna Antoszewska) Wybory samorządowe 2018: Postanowienie Nr 287/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 27 września...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
12 października 2018 09:34 (Katarzyna Antoszewska) Wybory samorządowe 2018: Postanowienie Nr 287/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 27 września...: Dodanie załącznika [postanowienie_nr_3162018_komisarza_wyborczego_w_plocku_i20181012.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2018 09:31 (Katarzyna Antoszewska) Wybory samorządowe 2018: Postanowienie Nr 287/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 27 września...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
12 października 2018 09:29 (Katarzyna Antoszewska) Wybory samorządowe 2018: Postanowienie Nr 287/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 27 września...: Dodanie załącznika [sklad_obwodowych_komisji_wyborczych_powolanych_w_wyborach_samorzadowy ch_zarzadzonych.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2018 08:16 (Ewa Kopycińska) Przetargi: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mochowo: Dodanie załącznika [info_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2018 12:14 (Ewa Kopycińska) Przetargi: Rozbudowa budynku socjalnego wielorodzinnego w m. Choczeń, gm. Mochowo...: Dodanie załącznika [odp_na_zapytania_do_siwz_choczen.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 października 2018 13:48 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 74.2018 z 12-09-2018 w spr zapewnienia bezpłatnego umieszczania...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 października 2018 13:46 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 75.2018 z 19-09-2018 w spr weryfikacji osób wnoszących wniosek...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_752018_z_19092018_w_spr_weryfikacji_osob_wnoszacych_wnios ek_o_wpisanie_do_rejestru_wyborcow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 października 2018 13:46 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 74.2018 z 12-09-2018 w spr zapewnienia bezpłatnego umieszczania...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_742018_z_12092018_w_spr_zapewnienia_bezplatnego_umeszczan ia_urzedowych_obwieszczen_wyborczych_i_plakatow_wszystkich_komitetow_w yborczych_oraz_podania_wykazu_tych_miejsc_do_publicznej_wiadom.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 października 2018 13:44 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 73.2018 z 12-09-2018 w spr powołania Komisji Przetargowej...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_732018_z_12092018_w_spr_powolania_komisji_przetargowej_na _budowe_przydomowych_oczyszczalni_sciekow_na_terenie_gminy_mochowo_eta p_xi.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 października 2018 13:31 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 73.2018 z 12-09-2018 w spr powołania Komisji Przetargowej...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 października 2018 13:14 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 71.2018 z 29-08-2018 w spr. wyznaczenia nauczyciela do zastępowania...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_712018_z_29082018_w_spr_wyznaczenia_nauczyciela_do_zastep owania_dyrektora_szkoly_podstawowej_im_adama_mickiewicza_w_bozewie_w_r azie_jego_nieobecnosci.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 października 2018 13:13 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 70.2018 z 29-08-2018 w spr. wyznaczenia nauczyciela do zastępowania...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_702018_z_29082018_w_spr_wyznaczenia_nauczyciela_do_zastep owania_dyrektora_publicznego_gimnazjum_im_gen_edwarda_zoltowskiego_w_m ochowie__w_razie_jego_nieobecnosci.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 października 2018 13:08 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 69.2018 z 29-08-2018 w spr. wyznaczenia nauczyciela do zastępowania...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_692018_z_29082018_w_spr_wyznaczenia_nauczyciela_do_zastep owania_dyrektora_szkoly_podstawowej_im_powstancow_styczniowych_w_ligow ie_w_razie_jego_nieobecnosci.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 października 2018 13:06 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 68.2018 z 29-08-2018 w spr. wyznaczenia nauczyciela do zastępowania...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_682018_z_29082018_w_spr_wyznaczenia_nauczyciela_do_zastep owania_dyrektora_szkoly_podstawowej_im_jana_pawla_ii_w_mochowie_w_razi e_jego_nieobecnosci.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 października 2018 12:31 (Katarzyna Antoszewska) rok 2018: OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi...: Dodanie załącznika [projekt_programu_2019_przed_konsult1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 października 2018 12:30 (Katarzyna Antoszewska) rok 2018: OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi...: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_na_20191.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 października 2018 12:30 (Katarzyna Antoszewska) rok 2018: OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi...: Dodanie załącznika [ogloszenie_kons_na_2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 października 2018 12:29 (Katarzyna Antoszewska) rok 2018: OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 października 2018 10:39 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 67.2018 z 29-08-2018 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_do_zarzadzenia_nr_67_wojta_gminy_mochowo_z_dnia_29_sie rpnia_2018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 października 2018 10:39 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 67.2018 z 29-08-2018 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_do_zarzadzenia_nr_67_wojta_gminy_mochowo_z_dnia_29_sie rpnia_2018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 października 2018 10:39 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 67.2018 z 29-08-2018 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_nr_67_wojta_gminy_mochowo_z_dnia_29_sie rpnia_2018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 października 2018 10:38 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 67.2018 z 29-08-2018 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_672018_z_29082018_w_spr_wprowadzenia_zmian_w_budzecie_gmi ny_mochowo_w_2018_roku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 października 2018 10:38 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 67.2018 z 29-08-2018 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 69104
Realizacja: IDcom.pl