Urząd Gminy Mochowo

Rejestr zmian

21 lutego 2020 08:08 (Katarzyna Antoszewska) Kadencja 2018-2023: Informacja o XV Sesji Rady Gminy Mochowo dn. 26.02.2020r.: Dodanie załącznika [ok_zaproszenie_na_sesje.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lutego 2020 08:06 (Katarzyna Antoszewska) Kadencja 2018-2023: Informacja o XV Sesji Rady Gminy Mochowo dn. 26.02.2020r.: Dodanie załącznika [scan_informacji_o_xv_sesji_rgm_dn_26022020r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lutego 2020 08:05 (Katarzyna Antoszewska) Kadencja 2018-2023: Informacja o XV Sesji Rady Gminy Mochowo dn. 26.02.2020r.: Usunięcie załącznika [informacja_o_sesji__viii_kadencja.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lutego 2020 08:05 (Katarzyna Antoszewska) Kadencja 2018-2023: Informacja o XV Sesji Rady Gminy Mochowo dn. 26.02.2020r.: Dodanie załącznika [informacja_o_sesji__viii_kadencja.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lutego 2020 08:05 (Katarzyna Antoszewska) Kadencja 2018-2023: Informacja o XV Sesji Rady Gminy Mochowo dn. 26.02.2020r.: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lutego 2020 08:04 (Katarzyna Antoszewska) Kadencja 2018-2023: Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska...: Dodanie załącznika [ok_informacja_o_posiedzeniu_komisji_budzetu.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lutego 2020 08:02 (Katarzyna Antoszewska) Kadencja 2018-2023: Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Zdrowia...: Dodanie załącznika [ok_komisja_oswiaty_informacja_.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 lutego 2020 12:03 (Katarzyna Antoszewska) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020r.: Zarządzenie Nr 5.2020 Wójta Gminy Mochowo z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie:...: Dodanie załącznika [skan_zarzadzenie_nr_52020_z_dnia_18022020r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 lutego 2020 12:02 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2020: Zarządzenie 5.2020 z 18-02-2020 w spr. zapewnienia bezpłatnego umieszczania...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_52020_z_18022020_w_spr_zapewnienia_bezplatnego_umieszczan ia_urzedowych_obwieszczen_wyborczych_i_plakatow_wszystkich_komitetow_w yborczych_oraz_podania_wykazu_tych_miejsc_do_publicznej_wiadomosci.pdf ] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 lutego 2020 14:10 (Katarzyna Antoszewska) Dane główne: Aktualizacja danych.
17 lutego 2020 14:08 (Katarzyna Antoszewska) Dane główne: Aktualizacja danych.
12 lutego 2020 11:57 (Ewa Kopycińska) Przetargi: Przetarg ustny nieograniczony - najem lokalu użytkowego: Dodanie załącznika [img_0001.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2020 11:55 (Ewa Kopycińska) Przetargi: Przetarg ustny nieograniczony - najem lokalu użytkowego: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lutego 2020 09:18 (Katarzyna Antoszewska) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020r.: Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego...: Dodanie załącznika [postanowieniezarzadzenie_wyborow_pzt2020__a3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lutego 2020 08:06 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2020: Zarządzenie 4.2020 z 30-01-2020 w spr. ustalenia Harmonogramu realizacji...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_42020_z_30012020_w_spr_ustalenia__harmonogramu_realizacji _zadan_publicznych_realizowanych_w_ramach_programu_wspolpracy_gminy_mo chowo_z_organizacjami_pozarzadowymi_na_rok_2020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2020 14:23 (Ewa Kopycińska) Przetargi: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: Dodanie załącznika [img_0001.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2020 14:22 (Ewa Kopycińska) Przetargi: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2020 11:49 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2016: Zarządzenia 52.2016 z 19-07-2016 w spr. powierzenia sekretarzowi gminy...: Usunięcie załącznika [zarzadzenia_522016_z_19072016_w_spr_powierzenia_sekretarzowi_gminy_pr owadzenia_niektorych_spraw_gminy.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2020 11:48 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2016: Zarządzenia 52.2016 z 19-07-2016 w spr. powierzenia sekretarzowi gminy...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_522016_z_19072016_w_spr_powierzenia_sekretarzowi_gminy_pr owadzenia_niektorych_spraw_gminy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2020 11:41 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2016: Zarządzenie 56.2016 z 22-07-2016 w spr. powierzenia sekretarzowi gminy...: Usunięcie załącznika [zarzadzenie_562016_z_22072016_w_spr_powierzenia_sekretarzowi_gminy_pr owadzenia_niektorych_spraw_gminy.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2020 11:40 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2016: Zarządzenie 56.2016 z 22-07-2016 w spr. powierzenia sekretarzowi gminy...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_562016_z_22072016_w_spr_powierzenia_sekretarzowi_gminy_pr owadzenia_niektorych_spraw_gminy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2020 11:39 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2016: Zarządzenie 56.2016 z 22-07-2016 w spr. powierzenia sekretarzowi gminy...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2020 11:17 (Katarzyna Antoszewska) Organizacje pozarządowe 2020 rok: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz...: Dodanie załącznika [2020_konkurs_oglosz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 stycznia 2020 11:38 (Katarzyna Antoszewska) Organizacje pozarządowe 2020 rok: Zarządzenie Nr 4 w sprawie ustalenia Harmonogramu realizacji zadań publicznych...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_4.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 stycznia 2020 14:22 (Ewa Kopycińska) Przetargi: Plan zamówień publicznych na 2020 rok: Dodanie załącznika [plan_zamowien.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 stycznia 2020 14:21 (Ewa Kopycińska) Przetargi: Plan zamówień publicznych na 2020 rok: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 stycznia 2020 07:47 (Katarzyna Antoszewska) Kadencja 2018-2023: Uchwała Nr 117.XIV.2019 Uchwała Budżetowa Gminy Mochowo na 2020 rok: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2020 13:47 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2020: Zarządzenie 3.2020 z 24-01-2020 w spr. powołania komisji do likwidacji...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_32020_z_24012020_w_spr_powolania_komisji_do_likwidacji_pi eczeci_i_pieczatek.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2020 07:28 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2020: Zarządzenie 2.2020 z 17-01-2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzania...: Dodanie załącznika [zal_2_do_zarzadzenia_22020__terminy_przeprowadzenia_postepowania_rekr utacyjnego_i_uzupelniajacego_terminy_skladania_dokumentow_na_rok_szkol ny_20202021_do_klas_i_szkol_podstawowych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2020 07:27 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2020: Zarządzenie 2.2020 z 17-01-2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzania...: Dodanie załącznika [zal_1_do_zarzadzenia_22020__terminy_przeprowadzenia_postepowania_rekr utacyjnego_uzupelnijacego_skladania_dokumentow__na_rok_szkolny_2010202 1_do_oddzi_przedszkolnych_i_i_klasy_szkoly_podstawowej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2020 07:26 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2020: Zarządzenie 2.2020 z 17-01-2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzania...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_22020_z_17012020_w_sprawie_okreslenia_terminow_przeprowad zania_postepowania_rekrutacyjnego_do_oddzialow_przedszkolnych_i_i_klas y_szkoly_podstawowej_na_rok_szkolny_20202021.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2020 07:23 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2020: Zarządzenie 1.2020 z 17-01-2020 w spr.określenia wzorów wniosków o przyjęcie...: Dodanie załącznika [deklaracja_o_kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2020 07:22 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2020: Zarządzenie 1.2020 z 17-01-2020 w spr.określenia wzorów wniosków o przyjęcie...: Dodanie załącznika [zal_4_do_zarzadzenia_12020___zgloszenie_dziecka_do_i_klasy_szkoly_pod stawowej_dla_ktorej_organem_prowadzacym_jest_gmina_mochowo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2020 07:21 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2020: Zarządzenie 1.2020 z 17-01-2020 w spr.określenia wzorów wniosków o przyjęcie...: Dodanie załącznika [zal_3_do_zarzadzenia_12020__wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_i_klasy_sz koly_podstawowej_dla_ktorej_organem_prowadzacym_jest_gmina_mochowo.pdf ] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2020 07:20 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2020: Zarządzenie 1.2020 z 17-01-2020 w spr.określenia wzorów wniosków o przyjęcie...: Dodanie załącznika [zal_2_do_zarzadzenia_12020__wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_oddzialu_p rzedszkolnego_w_publicznej_szkole_podstawowej_dla_ktoej_organem_prowad zacym_jest_gmina_mochowo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2020 07:19 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2020: Zarządzenie 1.2020 z 17-01-2020 w spr.określenia wzorów wniosków o przyjęcie...: Dodanie załącznika [zal_1_do_zarzadzenia_12020__wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_publicznej _innej_formy_wychowania_przedszkolnego__punktu_przedszkolnego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2020 07:17 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2020: Zarządzenie 1.2020 z 17-01-2020 w spr.określenia wzorów wniosków o przyjęcie...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_12020_z_17012020_w_sprokreslenia_wzorow_wnioskow_o_przyje cie_do_oddzialu_przedszkolnego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 81302
Realizacja: IDcom.pl