Urząd Gminy Mochowo

Rejestr zmian

06 marca 2020 14:04 (Katarzyna Antoszewska) Kadencja 2018-2023: Uchwała Nr 132.XV.2020 w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa,...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_132xv2020_z_dn26022020r.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2020 14:02 (Katarzyna Antoszewska) Kadencja 2018-2023: Uchwała Nr 131.XV.2020 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_do_uchwaly_nr_132xv2020.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2020 14:02 (Katarzyna Antoszewska) Kadencja 2018-2023: Uchwała Nr 131.XV.2020 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_132xv2020.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2020 14:01 (Katarzyna Antoszewska) Kadencja 2018-2023: Uchwała Nr 131.XV.2020 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_131xv2020_z_dn_26022020r.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2020 14:00 (Katarzyna Antoszewska) Kadencja 2018-2023: Uchwała Nr 130.XV.2020 w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_130xv2020_z_dn26022020r.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2020 13:57 (Katarzyna Antoszewska) Kadencja 2018-2023: Uchwała Nr 129.XV.2020 w sprawie: przyjęcia Regulaminu dostarczania wody...: Dodanie załącznika [scan_postanowienie_warzt71340c12020_opinia_pozytywna_w_sprawie_projek tu_regulaminu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2020 13:55 (Katarzyna Antoszewska) Kadencja 2018-2023: Uchwała Nr 129.XV.2020 w sprawie: przyjęcia Regulaminu dostarczania wody...: Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_nr_129.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2020 13:55 (Katarzyna Antoszewska) Kadencja 2018-2023: Uchwała Nr 129.XV.2020 w sprawie: przyjęcia Regulaminu dostarczania wody...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_129xv2020_z_dn26022020r.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2020 13:52 (Katarzyna Antoszewska) Kadencja 2018-2023: Uchwała Nr 128.XV.2020 w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_128xv2020_z_dn26022020r.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2020 13:44 (Katarzyna Antoszewska) Kadencja 2018-2023: Uchwała Nr 127.XV.2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...: Dodanie załącznika [zal_4.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2020 13:43 (Katarzyna Antoszewska) Kadencja 2018-2023: Uchwała Nr 127.XV.2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...: Dodanie załącznika [zal_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2020 13:43 (Katarzyna Antoszewska) Kadencja 2018-2023: Uchwała Nr 127.XV.2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...: Dodanie załącznika [zal_02.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2020 13:43 (Katarzyna Antoszewska) Kadencja 2018-2023: Uchwała Nr 127.XV.2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...: Dodanie załącznika [zal_01.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2020 13:42 (Katarzyna Antoszewska) Kadencja 2018-2023: Uchwała Nr 127.XV.2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...: Dodanie załącznika [uzasadnienie.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2020 13:42 (Katarzyna Antoszewska) Kadencja 2018-2023: Uchwała Nr 127.XV.2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_127xv2020_rgm_z_dn_26022020r.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2020 13:36 (Katarzyna Antoszewska) Kadencja 2018-2023: Uchwała Nr 126.XV.2020 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków...: Dodanie załącznika [zalacznik_graficzny_do_analizy_aktualnosci_studium_i_planow_miejscowy ch.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2020 13:29 (Katarzyna Antoszewska) Kadencja 2018-2023: Uchwała Nr 126.XV.2020 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków...: Dodanie załącznika [analiza_zmian_w_zagospodarowaniu_przestrzennym_gminy_mochowo__po_gkua .pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2020 13:28 (Katarzyna Antoszewska) Kadencja 2018-2023: Uchwała Nr 126.XV.2020 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_126xv2020_z_dn26022020r.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2020 13:10 (Katarzyna Antoszewska) Kadencja 2018 - 2023: XV Sesja Rady Gminy Mochowo dnia 26.02.2020r.: Dodanie załącznika [scan_imienny_wykaz_glosowan__xv_sesja_rady_gminy_mochowo_dn_26022020r .pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2020 13:05 (Katarzyna Antoszewska) Kadencja 2018 - 2023: XV Sesja Rady Gminy Mochowo dnia 26.02.2020r.: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2020 12:25 (Dariusz Lazarowski) Organizacje pozarządowe 2020 rok: Wyniki otwartego konkursu ofert - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej...: Dodanie załącznika [wyniki_otwartego_konkursu_ofert__wspieranie_i_upowszechninie_kultury_ fizycznej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 marca 2020 10:39 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2020: Zarządzenie 9.2020 z 21-02-2020 w spr. powołania komisji konkursowej -...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 marca 2020 10:31 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2020: Zarządzenie 9.2020 z 21-02-2020 w spr. powołania komisji konkursowej -...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_92020_z_21022020_w_spr_powolania_komisji_konkursowej__wsp ieranie_i_upowszechnianie_kultury_fizycznej_okreslonych_w_programie_ws polpracy_gminy_mochowo_z_organizacjimi_pozarzadowymi_na_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 marca 2020 10:30 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2020: Zarządzenie 9.2020 z 21-02-2020 w spr. powołania komisji konkursowej -...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 marca 2020 10:27 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2020: Zarządzenie 8.2020 z 21-02-2020 w spr. zasad przygotowania i prowadzenia...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_82020_z_21022020_w_spr_zasad_przygotowania_i_prowadzenia_ centralnego_rejestr_umow_w_urzedzie_gminy__w_mochowie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 marca 2020 10:15 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2020: Zarządzenie 10.2020 z 28-02-2020 w spr. określenia regulaminu korzystania...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_102020__z_28022020_w_spr__okreslenia_regulaminu_korzystan ia_i_wynajmu_hal_sportowych_znajdujacych_sie_na_terenie_gminy_mochowo_ dla_ktorych_organem_prowadzacym_jest_gmina_mochowo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 marca 2020 12:13 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2020: Zarządzenie 6.2020 z 21-02-2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_62020_z_21022020_w_sprawie_wprowadzenia_zmian_w_budzecie_ gminy_mochowo_w_2020_roku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 lutego 2020 09:21 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2020: Zarzadzenie 7.2020 z 21-02-2020 w spr. przyjęcia Rocznego Planu dochodów...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_72020_z_21022020_w_spr_przyjecia_rocznego_planu_dochodow_ i_wydatkow_ze_srodkow_zakladowego_funduszu_swiadczen_socjalnych_w_urze dzie_gminy_w_mochowie_na_rok_2020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lutego 2020 08:08 (Katarzyna Antoszewska) Kadencja 2018-2023: Informacja o XV Sesji Rady Gminy Mochowo dn. 26.02.2020r.: Dodanie załącznika [ok_zaproszenie_na_sesje.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lutego 2020 08:06 (Katarzyna Antoszewska) Kadencja 2018-2023: Informacja o XV Sesji Rady Gminy Mochowo dn. 26.02.2020r.: Dodanie załącznika [scan_informacji_o_xv_sesji_rgm_dn_26022020r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lutego 2020 08:05 (Katarzyna Antoszewska) Kadencja 2018-2023: Informacja o XV Sesji Rady Gminy Mochowo dn. 26.02.2020r.: Usunięcie załącznika [informacja_o_sesji__viii_kadencja.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lutego 2020 08:05 (Katarzyna Antoszewska) Kadencja 2018-2023: Informacja o XV Sesji Rady Gminy Mochowo dn. 26.02.2020r.: Dodanie załącznika [informacja_o_sesji__viii_kadencja.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lutego 2020 08:05 (Katarzyna Antoszewska) Kadencja 2018-2023: Informacja o XV Sesji Rady Gminy Mochowo dn. 26.02.2020r.: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 83702
Realizacja: IDcom.pl