Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Rozbudowa budynku socjalnego wielorodzinnego w m. Choczeń, gm. Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa niepodpiwniczonego, dwukondygnacyjnego, wolnostojącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w istniejącym obrysie. Ponadto do wykonania jest przyłącza wodociągowe do sieci wodociągowej, przyłącze kanalizacyjne do dwóch szczelnych zbiorników na ścieki oraz energetyczne niskiego napięcia, a także instalacji sanitarnych wewnętrznych.

Z uwagi na zawilgocenie i zły stan techniczny górnych warstw murów, należy w ramach inwestycji dokonać niezbędnej rozbiórki górnych warstw pustaków ścian zewnętrznych. Całkowitej rozbiórce podlegają wszystkie ściany wewnętrzne i ławy fundamentowe pod tymi ścianami. Materiał z rozbiórki należy zeskładować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Montaż zestawu antenowego na dachu należy wykonać po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Szczegółowy opis wykonania i zakres robót zawarty jest w projektach budowlano-wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ oraz Polskich normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonania i odbioru robót.

Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 31 października 2019 r.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Mochowie, pok. nr 13 (sekretariat) do dnia 04.10.2018 roku do godz. 09:30.

Otwarcie ofert nastąpi 04.10.2018 roku o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Mochowie.

Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert w sposób następujący:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Mochowie, pok. nr 13 (sekretariat) do dnia 11.10.2018 roku do godz. 10:30.

Otwarcie ofert nastąpi 11.10.2018 roku o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Mochowie.


Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2018 11:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kopycińska
Ilość wyświetleń: 1136
10 grudnia 2018 09:34 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 listopada 2018 14:24 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [wybor_strona.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2018 10:48 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [info_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl