Urząd Gminy Mochowo

Przetargi (2015) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Dostawa oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością Gminy Mochowo w roku 2016

Przetargi

Wójt Gminy Mochowo działając jako Kierownik Zamawiającego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę oleju napędowego do tankowania samochodów...

czytaj więcej o Dostawa oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością Gminy Mochowo w roku 2016 »

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo – Etap VII

Przetargi

Wójt Gminy Mochowo działając jako Kierownik Zamawiającego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków...

czytaj więcej o Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo – Etap VII »

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciagniętych pożyczek i kredytów

Przetargi

Wójt Gminy Mochowo działając jako Kierownik Zamawiającego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę kredytu długotermionowego...

czytaj więcej o Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciagniętych pożyczek i kredytów »

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – edycja 2015 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Bożewo, Bożewo Nowe, Obręb

Przetargi

Przedmiotem zamówienia w ramach zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – edycja 2015 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Bożewo, Bożewo Nowe, Obręb” są roboty budowlane obejmujące wykonanie sieci wodociągowej...

czytaj więcej o Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – edycja 2015 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Bożewo, Bożewo Nowe, Obręb »

Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy, gmina Mochowo – Etap II

Przetargi

Przedmiotem zamówienia w ramach zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy, gmina Mochowo – Etap II” są roboty budowlane obejmujące: ‒ wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego – tłucznia...

czytaj więcej o Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy, gmina Mochowo – Etap II »

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY MOCHOWO

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych powstałych i zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych...

czytaj więcej o ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY MOCHOWO »

Realizacja: IDcom.pl