Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Przebudowa drogi gminnej nr 370227W relacji Cieślin – Obręb, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu trzech odcinków drogi o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 2329 mb i szerokości 4 m, poboczy gruntowych o szer. 0,75 m po obydwu stronach drogi, zabezpieczeniu...

czytaj więcej o Przebudowa drogi gminnej nr 370227W relacji Cieślin – Obręb, gm. Mochowo »

Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370213W w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu drogi składającej się z dwóch odcinków: od 0+000 do 0+228 oraz od 0+234,60 do 0+990 o łącznej długości 983,40 mb i powierzchni jezdni 2951 m2, a obejmujące: korytowanie...

czytaj więcej o Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370213W w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo »

Zakup i montaż urządzenia do odwadniania osadów ściekowych wraz ze stacją polielektrolitu i szafą sterowania na oczyszczalnię ścieków w m. Cieślin

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i rozruch technologiczny urządzenia do odwadniania osadów ściekowych wraz ze stacją polielektrolitu, szafą sterowania na oczyszczalnię ścieków w m. Cieślin, gm. Mochowo. Szczegółowy...

czytaj więcej o Zakup i montaż urządzenia do odwadniania osadów ściekowych wraz ze stacją polielektrolitu i szafą sterowania na oczyszczalnię ścieków w m. Cieślin »

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bożewo, Bożewo Nowe, Cieślin

Przetargi

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie kanalizacji saniternej grawitacyjno – ciśnieniowej o długości 942,50 m w m. Bozewo, Bożewo Nowe, Cieślin. Ogólna długość sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej...

czytaj więcej o Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bożewo, Bożewo Nowe, Cieślin »

Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego na 370221W w m. Łukoszyno Biki, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące: ‒ wykonanie nawierzchni bitumicznej o długości 493 m i szerokości 4,00 mb, ‒ wykonanie poboczy gruntowych, nieutwardzonych o szerokości 0,75 m po obydwu stronach drogi, do granicy...

czytaj więcej o Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego na 370221W w m. Łukoszyno Biki, gm. Mochowo »

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych powstałych i zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Mochowo...

czytaj więcej o Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mochowo »

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.460.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt tysięcy 00/100), w tym: na pokrycie planowanego deficytu budżetu – 416.534,76 zł oraz na...

czytaj więcej o Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów »

Dostawa gruzu betonowego, pospółki przesiewanej oraz pospółki na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przetargi

Wójt Gminy Mochowo działając jako Kierownik Zamawiającego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę gruzu betonowego, pospółki przesiewanej...

czytaj więcej o Dostawa gruzu betonowego, pospółki przesiewanej oraz pospółki na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo »

Dostawa mieszanki z kamienia granitowego, w ramach funduszu sołeckiego „Zakup i utwardzenie dróg mieszanką kamienno – żwirową”

Przetargi

Wójt Gminy Mochowo działając jako Kierownik Zamawiającego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mieszanki z kamienia granitowego, ramach...

czytaj więcej o Dostawa mieszanki z kamienia granitowego, w ramach funduszu sołeckiego „Zakup i utwardzenie dróg mieszanką kamienno – żwirową” »

Dostawa oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością Gminy Mochowo w roku 2016

Przetargi

Wójt Gminy Mochowo działając jako Kierownik Zamawiającego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę oleju napędowego do tankowania samochodów...

czytaj więcej o Dostawa oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością Gminy Mochowo w roku 2016 »

Realizacja: IDcom.pl