Czystość i porządek

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 152/XXII/12 w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2013r. poz. 729 z dnia 21 stycznia 2013r.

Uchwała Nr 150/XXII/12 w sprawie określenia wzoru doklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2013r. poz. 803 z dnia 23 stycznia 2013r.

Uchwała Nr 148/XXII/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2013r. poz. 727 z dnia 21 stycznia 2013r.

Uchwała Nr 147/XXII/12 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2013r. poz. 726 z dnia 21 stycznia 2013r.

Uchwała Nr 146/XXII/12 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mochowo

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2013r. poz. 725 z dnia 21 stycznia 2013r.

www.mos.gov.pl

www.mos.gov.pl