Czystość i porządek

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 89/XV/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała ogłoszona dnia 12.12.2015r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - poz. 10872

Uchwała Nr 58/X/2015 zmieniajaca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Uchwała ogłoszona dnia ........w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - poz. ......

Uchwała Nr 50/IX/2015 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Uchwała ogłoszona dnia 24.06.2015r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - poz. 5719

Uchwała Nr 39/VIII/2015 zmieniająca Uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Uchwała ogłoszona dnia 9 czerwca 2015r. w Dzienniku Urzedowym Województwa Mazowieckiego - poz. 5204

Uchwała Nr 279/XXXVI/14 zmieniająca Uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzedowym Województwa Mazowieckiego z 2014r. poz. 7077 z dnia 24 lipca 2014r.

Uchwała Nr 278/XXXVI/14 zmieniająca uchwałę w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014r. poz. 7076 z dnia 24 lipca 2014r.