Czystość i porządek

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 276/XXXVI/14 zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014r. poz. 7074 z dnia 24 lipca 2014r.

Uchwała Nr 259/XXXIV/14 zmieniająca Uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014r. poz. 3517 z dnia 4 kwietnia 2014r.

Uchwała Nr 201/XXVII/13 zmianiająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2013r. poz. 8360 z dnia 23 lipca 2013r.

Uchwała Nr 200/XXVII/13 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2013r. poz. 8359 z dnia 23 lipca 2013r.