Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Mochowo - etap III

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo-Parcele, Mochowo, Mochowo Nowe w ramach zadania inwestycyjnego Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Mochowo – etap III:

a) grawitacyjnej z rur PVC-U typu S, łączonych na uszczelkę o długości ok. 8932,4 mb;

b) tłocznej zaprojektowanej z rur PE łączonych przez zgrzewanie doczołowe o długości ok. 685,0 mb.

Szczegółowo przedmiot zamówienia oraz zakres robót i obowiązków Wykonawcy określają: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, projekt budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót i przedmiar robót.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w sekretariacie pok. nr 13, w terminie do dnia 21.11.2017 roku do godziny 09:30.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w dniu 21.11.2017 roku o godz. 10:00.

Termin związania ofertą - 30 dni

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 listopada 2017 14:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kopycińska
Ilość wyświetleń: 930
21 lutego 2018 12:25 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2017 14:03 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [img_20171204_0001.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2017 13:46 Ewa Kopycińska - Usunięcie załącznika [rozstrzygniecie_strona.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl