Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Dostawa kruszywa betonowego i kruszywa łamanego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

W dniu 18.09.2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyły sie negocjacje w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki z przedstawiecielem Wykonawcy - Usługi Transportowe i Naprawa Dróg Mieczysław Cendlewski z siedzibą w Gozdowie przy ul. K. Gozdawy 39 . Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem kruszywa betonowego frakcji 0-63 w ilości ok. 200 ton i kruszywa łamanego (kamień + pospółka w proporcji 50:50) frakcji 0-31,5 w ilości ok. 140 ton. Dostarczone kruszywo powinno posiadać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości. Powinno być czyste, bez domieszek materiałów niepożądanych (odpady metalowe, plastikowe, drewniane), gliny. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa takich zanieczyszczeń Zamawiający żądać będzie usunięcia tych zanieczyszczeń.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji strony ustaliły warunki realizacji przyszłej umowy, która zostala zawarta w dniu 20 września 2017 roku.

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 października 2017 11:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kopycińska
Ilość wyświetleń: 263
19 października 2017 11:34 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2017 11:34 Ewa Kopycińska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl