Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Dostawa mieszanki z kamienia granitowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem i wyrównaniem drogi mieszanką z kamienia granitowego frakcji 5 – 31,5 w proporcji 50% kamienia granitowego, 50% pospółki – w ilości 1000 ton. Dostarczone kruszywo powinno posiadać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości. Powinno być czyste, bez domieszek materiałów niepożądanych (odpady metalowe, plastikowe, drewniane), gliny. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa takich zanieczyszczeń Zamawiający żądać będzie usunięcia tych zanieczyszczeń. Dostawa w/w materiału samochodami samowyładowawczymi o ładowności ok. 20 ton z napędem na 2 osie umożliwiającymi rozładunek przez Dostawcę w małych ilościach z jednoczesnym rozgarnięciem równiarką wywożonego materiału na wskazanych przez Zamawiającego odcinkach dróg.

Przedmiot zamówienia będzie dowożony na drogi gminne z przeznaczeniem na ich remont. Wykonawca każdorazowo dokona uzgodnienia terminu, lokalizacji i miejsca dostawy – transportu bezpośrednio na miejsce, bez możliwości tymczasowego składowania. Dostawy realizowane będą stosownie do potrzeb Zamawiającego, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy faksem, e-mail lub telefonicznie.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowow sekretariacie pok. nr 13, w terminie do dnia 11.07.2017 roku do godziny 09:30.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w dniu 11.07.2017 roku o godz. 10:00.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lipca 2017 11:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kopycińska
Ilość wyświetleń: 424
04 września 2017 10:02 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lipca 2017 08:40 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [rozstrzygniecie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lipca 2017 07:43 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [info_z_otwarcia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl