Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu utwardzenia terenu o powierzchni 808 m2 polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego, budowa chodnika o powierzchni 62 m2, ustawienie krawężników i obrzeży chodnikowych, a także postawienie ogrodzenia z siatki stalowej i wysokości 1,5 m i długości 50 mb. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiOR i zapisy niniejszej SIWZ. 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowow sekretariacie pok. nr 13, w terminie do dnia 07.08.2017 roku do godziny 09:30.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w dniu 07.08.2017 roku o godz. 10:00.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lipca 2017 10:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kopycińska
Ilość wyświetleń: 428
29 września 2017 13:12 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowiena.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 sierpnia 2017 14:45 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [wybor_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 sierpnia 2017 11:06 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [info_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl