Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w m. Gozdy

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu odcinka drogi o nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej o długości ok. 493 mb i szerokości 4 m, poboczy umocnionych kruszywem łamanym o szer. 0,75 m, zjazdów, zabezpieczeniu kolizji z sieciami infrastruktury technicznej i uporządkowaniu terenu przyległego do drogi wraz z wykonaniem skrzyżowania z drogą wojewódzką o pow. ok. 69 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiOR i zapisy SIWZ.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowow sekretariacie pok. nr 13, w terminie do dnia 14.07.2017 roku do godziny 09:30.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w dniu 14.07.2017 roku o godz. 10:00.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Kopycińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 czerwca 2017 15:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kopycińska
Ilość wyświetleń: 498
29 września 2017 13:23 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lipca 2017 13:55 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [rozstrzygniecie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lipca 2017 15:01 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [info_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl