Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Dostawa mieszanki z kamienia łamanego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem, korytowaniem i rozgarnięciem na każdorazowe wezwanie mieszanki z kamienia łamanego frakcji 0-31,5 w proporcji 60% kamienia łamanego i 40 % pospółki w ramach środków finansowych funduszu sołeckiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w sekretariacie, w terminie do dnia 25.03.2019 roku do godziny 09:30.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w dniu 25.03.2019 roku o godz. 10:00.

Termin związania ofertą - 30 dni

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2019 14:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kopycińska
Ilość wyświetleń: 436
09 kwietnia 2019 15:31 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [img_0001.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 marca 2019 13:52 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 marca 2019 15:08 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [zalaczniki_do_siwz.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl