Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Remont wodociągu w miejscowości Mochowo w linii granicznej pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 541

Przedmiotem zamówienia jest remont wodociągu w linii granicznej pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 541, odcinki od km 100 + 906 do km 101 + 351, działka nr ew. 70 w miejscowości Mochowo, gmina Mochowo, powiat sierpecki. 

Szczegółowy opis wykonania i zakres robót zawarty jest w projektach budowlano-wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ oraz Polskich normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonania i odbioru robót.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w sekretariacie, w terminie do dnia 17.05.2018 roku do godziny 09:30.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w dniu 17.05.2018 roku o godz. 10:00.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 maja 2018 12:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kopycińska
Ilość wyświetleń: 260
12 lipca 2018 09:47 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 maja 2018 15:02 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [rozstrzygniecie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 maja 2018 13:00 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [info_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl