Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370243W w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi o łącznej długości 0,955 km (podbudowa – 10 cm, warstwa ścieralna – 3 cm, warstwa wiążąca – 3 cm). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiOR i SIWZ.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w sekretariacie, w terminie do dnia 24.05.2018 roku do godziny 09:00.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w dniu 24.05.2018 roku o godz. 09:30.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2018 09:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kopycińska
Ilość wyświetleń: 329
11 lipca 2018 09:39 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 czerwca 2018 07:32 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [rozstrzygniecie_strona.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 maja 2018 14:06 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [info_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl