Kadencja 2010-2014

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 253/XXXIII/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014r. poz. 2021 z dnia 5 marca 2014r.

Uchwała Nr 247/XXXII/13 Uchwała Budżetowa Gminy Mochowo na 2014 rok

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014r. poz. 259 z dnia 13 stycznia 2014r.