Kadencja 2010-2014

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 259/XXXIV/14 zmianiająca Uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014r. poz. 3517 z dnia 4 kwietnia 2014r.