Regulaminy korzystania z obiektów sportowych (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 111.XIII.2019 w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu korzystania z obiektu sportowego „ORLIK 2012” w Mochowie Parcele, gm. Mochowo

Uchwała ogłoszona dnia 12.12.2019r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieciego - poz. 15023

Uchwała Nr 111.XIII.2019 w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu korzystania z obiektu sportowego „ORLIK 2012” w Mochowie Parcele, gm. Mochowo

Uchwała ogłoszona dnia 12.12.2019r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - poz. 15023