Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mochowo

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 33/VII/2015 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mochowo w 2015 roku

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego LEX-P.4131.11.2015.MRM z dnia 14.04.2015r. stwierdzające nieważność uchwały.

Uchwała Nr 106/XVI/12 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mochowo w 2012 roku.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2012r. poz. 3227 z dnia 6 kwietnia 2012r.