Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Gozdy, gm. Mochowo

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: obniżenie istniejącego obwałowania i ukształtowanie bryły składowiska w sposób zapewniający odpływ wód opadowych; wykonanie studni odgazowujących szt. 2, ułożenie i zagęszczenie na wierzchowinie i skarpach warstwy wyrównaczej i glebotwórczej, obsiew wierzchowiny i skarp kwatery mieszanką traw i roślin motylkowych.

Szczegółowy zakres określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ, instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz ekspertyza dotycząca zamknięcia składowiska odpadow innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Gozdy, gm. Mochowo, pow. sierpecki, woj. mazowieckie.

Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach, tj. ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z późn. zm.), ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202). Podstawę do sporządzenia oferty cenowej stanowi opis przedmiotu zamówienia, załączone dokumenty i wizja lokalna w terenie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ i załączona dokumentacja. 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w sekretariacie pok. nr 13, w terminie do dnia 30.01.2019 roku do godziny 09:30.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w dniu 30.01.2019 roku o godz. 10:00.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 stycznia 2019 14:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kopycińska
Ilość wyświetleń: 983
11 marca 2019 12:01 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lutego 2019 15:59 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [zawiadomienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 stycznia 2019 13:10 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [info_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl