Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Mochowo wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu

Przedmiot zamówienia obejmuje

1)       branżę budowalną:

-         docieplenie ścian zewnętrznych budynku

-         demontaż istniejącego zadaszenia nad wejściem głównym i montaż nowego

-         wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku

2)       branżę sanitarną:

-         wykonanie instalacji wewnętrznych c.o. wraz z kotłownią wodociągową i solarną.

UWAGA: Przedmiot zamówienia nie obejmuje nadbudowy (zmiany konstrukcji i geometrii dachu) i docieplenia stropu budynku).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiOR i SIWZ.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w sekretariacie, w terminie do dnia 16.07.2018 roku do godziny 09:30.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w dniu 16.07.2018 roku o godz. 10:00.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 czerwca 2018 13:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kopycińska
Ilość wyświetleń: 812
13 sierpnia 2018 11:29 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 sierpnia 2018 12:58 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [roz_strona.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 lipca 2018 14:39 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [info.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl