Zarządzenia 2011

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 13/2011 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budzetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorzadowej instytucji kultury za rok 2010.

Zarządzenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011r. Nr 97 poz. 3099 z dnia 8 czerwca 2011r.