Kadencja 2018-2023

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 151.XVII.2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mochowo

Uchwała ogłoszona dnia 11.05.2020r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - poz. 5354