Organizacje pozarządowe 2017 rok

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację następujących zadań publicznych w obszarze "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" w formie powierzenia określonych w "Programie współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2017"

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.02.2017r.
Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy Mochowo
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aneta Trębińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 lutego 2017 14:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Antoszewska
Ilość wyświetleń: 466
20 lutego 2017 15:05 (Katarzyna Antoszewska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lutego 2017 14:57 (Katarzyna Antoszewska) - Dodanie załącznika [ogloszenie_konkurs_org_pozarz_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lutego 2017 14:56 (Katarzyna Antoszewska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)