Urząd Gminy Mochowo

Stanowiska

Zbigniew Tomaszewski

WÓJT GMINY, pokój nr 13

Dariusz Lazarowski

SEKRETARZ GMINY, KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO pokój Nr 11

Jolanta Augustyniak

SKARBNIK GMINY, KIEROWNIK REFERATU FINANSOWEGO, pokój nr 20

Sławomir Olejniczak

KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ. Stanowisko ds. planowania przestrzennego, pokój nr 8

Anna Witkowska

KIEROWNIK REFERATU OŚWIATY, KULTURY i PROMOCJI GMINY, pok. 2

Jolanta Kacprowicz

ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO, REFERAT ORGANIZACYJNY - stanowisko ds. działalności gospodarczej, pokój nr 10

Marek Domański

REFERAT ORGANIZACYJNY Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw obronnych i zarządzania kryzyskowego, pokój nr 10

Katarzyna Antoszewska

REFERAT ORGANIZACYJNY, stanowisko ds. obsługi organów samorządowych, pokój nr 7

Katarzyna Sulkowska

REFERAT ORGANIZACYJNY. Stanowisko ds. organizacyjno - kadrowych, pokój nr 12

Jolanta Ziemińska

REFERAT FINANSOWY. Stanowisko ds. księgowości budżetowej, głÓwny księgowy GOPS i GBP, pokój nr 19

Monika Markowska

REFERAT FINANSOWY. Stanowisko ds. księgowości budżetowej, pokój nr 22

Ludwika Bartochowska

REFERAT FINANSOWY, stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat, pokój nr 21

Justyna Jastrzębska

REFERAT FINANSOWY. Stanowisko ds. podatków i opłat, pokój nr 21

Marta Leszczyńska

REFERAT FINANSOWY. Stanowisko ds. księgowości opłat i VAT, pokój nr 21

Anna Kuźmińska

REFERAT FINANSOWY. Stanowisko ds. płac, pokój nr 4

Zdzisława Żendarska

REFERAT FINANSOWY, stanowisko ds. obsługi kasowej, pokój nr 1

Krystyna Bartoszewska

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i dróg, pokój nr 18

Mariola Słomkowska

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, Stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki mieszkaniowej i nieruchomości, pokój nr 18

Małgorzata Szylka

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, Stanowisko ds. ochrony środowiska, pokój nr 18

Ewa Kopycińska

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, stanowisko ds. zamówień publicznych, pokój nr 9

Wioletta Adamska

REFERAT OŚWIATY, KULTURY i PROMOCJI GMINY. Główny księgowy oświatowych jednostek budżetowych, pokój nr 2

Aneta Trębińska

REFERAT OŚWIATY, KULTURY I PROMOCJI GMINY, stanowisko ds. funduszy pomocowych i promocji gminy pokój nr 2

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lutego 2011 17:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Sobieszek
Ilość wyświetleń: 19230
08 lutego 2016 12:40 (Dariusz Lazarowski) - Zmiana danych stanowiska: KIEROWNIK REFERATU OŚWIATY, KULTURY i PROMOCJI GMINY, pok. 2.
08 lutego 2016 12:39 (Dariusz Lazarowski) - Zmiana danych stanowiska: ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO, REFERAT ORGANIZACYJNY - stanowisko ds. działalności gospodarczej, pokój nr 10.
08 lutego 2016 12:39 (Dariusz Lazarowski) - Zmiana danych stanowiska: SKARBNIK GMINY, KIEROWNIK REFERATU FINANSOWEGO, pokój nr 20.
Realizacja: IDcom.pl