Stanowiska

WÓJT GMINY, pokój nr 13

SEKRETARZ GMINY, KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO pokój Nr 11

SKARBNIK GMINY, KIEROWNIK REFERATU FINANSOWEGO, pokój nr 20

KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ. Stanowisko ds. planowania przestrzennego, pokój nr 8

KIEROWNIK REFERATU OŚWIATY, KULTURY i PROMOCJI GMINY, pok. 2

ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO, REFERAT ORGANIZACYJNY - stanowisko ds. działalności gospodarczej, pokój nr 10

REFERAT ORGANIZACYJNY Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw obronnych i zarządzania kryzyskowego, pokój nr 10

REFERAT ORGANIZACYJNY, stanowisko ds. obsługi organów samorządowych, pokój nr 7

REFERAT ORGANIZACYJNY. Stanowisko ds. organizacyjno - kadrowych, pokój nr 12

REFERAT FINANSOWY. Stanowisko ds. księgowości budżetowej, głÓwny księgowy GOPS i GBP, pokój nr 19

REFERAT FINANSOWY. Stanowisko ds. księgowości budżetowej, pokój nr 22

REFERAT FINANSOWY, stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat, pokój nr 21

REFERAT FINANSOWY. Stanowisko ds. podatków i opłat, pokój nr 21

REFERAT FINANSOWY. Stanowisko ds. księgowości opłat i VAT, pokój nr 21

REFERAT FINANSOWY. Stanowisko ds. płac, pokój nr 4

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i dróg, pokój nr 18

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, Stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki mieszkaniowej i nieruchomości, pokój nr 18

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, Stanowisko ds. ochrony środowiska, pokój nr 18

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, stanowisko ds. zamówień publicznych, pokój nr 9

REFERAT OŚWIATY, KULTURY i PROMOCJI GMINY. Główny księgowy oświatowych jednostek budżetowych, pokój nr 2

REFERAT OŚWIATY, KULTURY I PROMOCJI GMINY, stanowisko ds. funduszy pomocowych i promocji gminy pokój nr 2

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lutego 2011 17:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Sobieszek
Ilość wyświetleń: 19799
08 lutego 2016 12:40 (Dariusz Lazarowski) - Zmiana danych stanowiska: KIEROWNIK REFERATU OŚWIATY, KULTURY i PROMOCJI GMINY, pok. 2.
08 lutego 2016 12:39 (Dariusz Lazarowski) - Zmiana danych stanowiska: ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO, REFERAT ORGANIZACYJNY - stanowisko ds. działalności gospodarczej, pokój nr 10.
08 lutego 2016 12:39 (Dariusz Lazarowski) - Zmiana danych stanowiska: SKARBNIK GMINY, KIEROWNIK REFERATU FINANSOWEGO, pokój nr 20.