Zarządzenia 2015

Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Mochowo z dnia 02 marca 2015 roku w spr. zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 marca 2015 11:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Antoszewska
Ilość wyświetleń: 339
08 maja 2015 11:44 (Dariusz Lazarowski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2015 11:44 (Dariusz Lazarowski) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_20_wojta_gminy_mochowo_z_dnia_02_marca_2015_roku_w_spr _zmian_w_skladzie_osobowym_zespolu_interdyscyplinarnego_ds_przeciwdzia lania_przemocy_w_rodzinie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 marca 2015 11:11 (Katarzyna Antoszewska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)