Regulaminy korzystania z obiektów sportowych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 111.XIII.2019 w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu korzystania z obiektu sportowego „ORLIK 2012” w Mochowie Parcele, gm. Mochowo

Uchwała ogłoszona dnia 12.12.2019r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieciego - poz. 15023

Uchwała Nr 111.XIII.2019 w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu korzystania z obiektu sportowego „ORLIK 2012” w Mochowie Parcele, gm. Mochowo

Uchwała ogłoszona dnia 12.12.2019r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - poz. 15023

Uchwała Nr 42/VIII/2015 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boiska gminnego w Mochowie-Parcele, gm. Mochowo

Uchwała ogłoszona dnia 9 czerwca 2015r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - poz. 5207

Uchwała Nr 242/XXII/13 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boiska gminnego w Mochowie Parcele, gm. Mochowo

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014r. poz. 258 z dnia 13 stycznia 2014r.

Uchwała Nr 216/XXX/13 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boiska gminnego w Mochowie Parcele, gm. Mochowo

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2013r. poz. 10591 z dnia 23 października 2013r.