Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mochowo dla fragmentów wsi Mochowo, Bożewo Nowe.

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 98/XVI/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mochowo dla fragmentów wsi Mochowo, Bożewo Nowe.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2012r. poz. 3979 z dnia 11 maja 2012r.