Czystość i porządek

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 169/XXII/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała ogłoszona dnia 13.06.2016r. w Dzienniku Urzedowym Województwa Mazowieckiego - poz. 5295

Uchwała Nr 167/XXII/2016 uchylająca uchwałę w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała ogłoszona dnia 13.06.2016r. w Dzienniku Urzedowym Województwa Mazowieckiego - poz. 5307

Uchwała Nr 162/XXI/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mochowo

Uchwała ogłoszona dnia 6.06.2016r. w Dzienniku Urzedowym Województwa Mazowieckiego - poz. 5179