Opłata targowa

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 225/XXXI/13 w sprawie opłaty targowej na rok 2014

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2013r. poz. 13039 z dnia 10 grudnia 2013r.

Uchwała Nr 134/XXI/12 w sprawie opłaty targowej na rok 2013

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2012r. poz. 9030 z dnia 12 grudnia 2012r.

Uchwała Nr 76/XIII/11 w sprawie opłaty targowej na rok 2012.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011r. Nr 231 poz. 7450 z dnia 14 grudnia 2011r.