Opłata od posiadania psów

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 226/XXXI/13 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2013r. poz. 13040 z dnia 10 grudnia 2013r.

Uchwała Nr 135/XXI/12 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2012r. poz. 9031 z dnia 12 grudnia 2012r.

Uchwała Nr 75/XIII/11 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011r. Nr 231 poz. 7449 z dnia 14 grudnia 2011r.