Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370213W w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi o łącznej długości 0,800 km w kilometrażu 0,990 km + 1,790 km. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja prjektowa i STWiOR.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w sekretariacie, w terminie do dnia 07.05.2018 roku do godziny 13:30.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w dniu 07.05.2018 roku o godz. 13:30.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 kwietnia 2018 09:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kopycińska
Ilość wyświetleń: 264
12 lipca 2018 10:06 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [ogloszeni_o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 maja 2018 13:08 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [zawiadomienie_wybor.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2018 14:37 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [info_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl