Urząd Gminy Mochowo

Przetargi (2011) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Dostawa oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością Gminy Mochowo w roku 2012

Przetargi

Gmina Mochowo zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością Gminy Mochowo w roku 2012. Przedmiotem zamówienia jest:...

czytaj więcej o Dostawa oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością Gminy Mochowo w roku 2012 »

Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Łukoszyn, gmina Mochowo

Przetargi

Gmina Mochowo zaprasza do składania ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę linii oświetlenia ulicznego w m. Łukoszyn, gmina Mochowo. Przedmiotem zamówienia jest:...

czytaj więcej o Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Łukoszyn, gmina Mochowo »

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łukoszyn, gmina Mochowo

Przetargi

Gmina Mochowo zaprasza do składania ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ulicznego w m. Łukoszyn, gmina Mochowo. Przedmiotem zamówienia jest: budowa...

czytaj więcej o Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łukoszyn, gmina Mochowo »

Grupowe ubezpieczenie pracowników, małżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Zamawiającego

Przetargi

Gmina Mochowo zaprasza do składania ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, małżonków oraz pełnoletnich...

czytaj więcej o Grupowe ubezpieczenie pracowników, małżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Zamawiającego »

Budowa chodnika wraz z wjazdami w m. Zglenice Duże, gm. Mochowo

Przetargi

Gmina Mochowo zaprasza do składania ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę chodnika w miejscowości Zglenice Duże wzdłuż pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr...

czytaj więcej o Budowa chodnika wraz z wjazdami w m. Zglenice Duże, gm. Mochowo »

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego

Przetargi

Gmina Mochowo zaprawsza do złożenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu...

czytaj więcej o Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego »

Remont przeprawy drogowej przez rzekę Skrwa Prawa w miejscowości Choczeń, gmina Mochowo

Przetargi

Gmina Mochowo zaprawsza do złożenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu...

czytaj więcej o Remont przeprawy drogowej przez rzekę Skrwa Prawa w miejscowości Choczeń, gmina Mochowo »

Remont przeprawy drogowej przez rzekę Skrwa Prawa w miejscowości Choczeń, gmina Mochowo

Przetargi

Gmina Mochowo zaprawsza do złożenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu...

czytaj więcej o Remont przeprawy drogowej przez rzekę Skrwa Prawa w miejscowości Choczeń, gmina Mochowo »

Budowa drogi gminnej Dobaczewo - Śniechy, gmina Mochowo

Przetargi

Gmina Mochowo ogłasza przetarg nieograniczony na budowę drogi gminnej Dobaczewo - Śniechy na odcinku o długości ok. 620,00 m o nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej (warstwa wiążąca grub. 5 cm) i szerokości 4,00 m z wykorzystaniem istniejącej...

czytaj więcej o Budowa drogi gminnej Dobaczewo - Śniechy, gmina Mochowo »

Realizacja: IDcom.pl