Statut Gminy Mochowo

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 114.XIII.2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Mochowo

Uchwała ogłoszona dnia 12.12.2019r. w Dzienniku Urzedowym Województwa Mazowieckiego - poz. 15024

Uchwała Nr 54/VIII/2019 w sprawie Statutu Gminy Mochowo

Uchwała ogłoszona dnia 10.06.2019r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - poz. 7241

Uchwała Nr 264/XXXVII/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mochowo

Uchwała ogłoszona dnia 26.07.2017r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - poz. 6359

Uchwała Nr 299/XXXVIII/14 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Mochowo

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 15 września 2014r. - poz. 8555

Uchwała Nr 237/XXXI/13 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Mochowo

Obwieszczenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2013r. poz. 13044 z dnia 10 grudnia 2013r.

Uchwała Nr 215/XXX/13 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Mochowo

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2013r. poz. 10590 z dnia 23 października 2013r.

Uchwała Nr 199/XXVII/13 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Mochowo

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2013r. poz. 8358 z dnia 23 lipca 2013r.

Uchwała Nr 75/XI/03 Rady Gminy w Mochowie z dnia 6.10.2003r. w sprawie Statutu Gminy Mochowo z późn. zm.

Mazow.03.273.7219 2007.12.29 zm. Mazow.2007.260.8473 § 1 2008.10.12 zm. &n