Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębów Malanowo Stare, Cieślin, Ligowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele w gminie Mochowo

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Cieślin w gminie Mochowo i toczącej się w tej sprawie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Cieślin w gminie Mochowo i toczącej się w tej sprawie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko

Uchwała Nr 34/VI/2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 11 lutego 2019 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębów Malanowo Stare, Cieślin, Ligowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele w gminie Mochowo. Treść Uchwały

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Malanowo Stare, Cieślin, Ligowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele w gminie Mochowo i toczącej się w tej sprawie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko