Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bożewo, Bożewo Nowe, Cieślin, Kokoszczyn, Ligowo, Ligówko, Łukoszyno Biki, Malanowo Stare, Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Zglenice Budy, Zglenice Małe, Żurawin, w gminie Mochowo

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bożewo, Bożewo Nowe, Ligówko, Malanowo Stare, Mochowo Parcele, Zglenice Małe w gminie Mochowo i toczącej się w tej sprawie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bożewo, Bożewo Nowe, Ligówko, Malanowo Stare, Mochowo Parcele, Zglenice Małe w gminie Mochowo i toczącej się w tej sprawie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko

Uchwała Nr 33/VI/2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 11 lutego 2019 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bożewo, Bożewo Nowe, Kokoszczyn, Ligowo, Ligówko, Malanowo Stare, Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Zglenice Budy, Zglenice Małe, Żurawin w gminie Mochowo Treść Uchwały

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Cieślin, Łukoszyno Biki, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele w gminie Mochowo i toczącej się w tej sprawie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko - II etap

Wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Cieślin, Łukoszyno Biki, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele w gminie Mochowo i toczącej się w tej sprawie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko - II etap Załączniki: teks uchwały, załączniki graficzne (szt. 6),...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Cieślin, Łukoszyno Biki, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele w gminie Mochowo i toczącej się w tej sprawie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko - II etap

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Cieślin, Łukoszyno Biki, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele w gminie Mochowo i toczącej się w tej sprawie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko - II etap

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bożewo, Bożewo Nowe, Cieślin, Kokoszczyn, Ligowo, Ligówko, Łukoszyno Biki, Malanowo Stare, Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Zglenice Budy, Zglenice Małe, Żurawin w gminie Mochowo i toczącej się w tej sprawie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bożewo, Bożewo Nowe, Cieślin, Kokoszczyn, Ligowo, Ligówko, Łukoszyno Biki, Malanowo Stare, Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Zglenice Budy, Zglenice Małe, Żurawin w gminie Mochowo i toczącej się w tej...