Dane teleadresowe

Urząd Gminy Mochowo

Lokalizacja

woj. mazowieckie

pow. sierpecki

Adres

ul. Sierpecka 2, e-mail: gmina@mochowo.pl

09-214 Mochowo

NIP

776-13-59-362

Telefon

WÓJT GMINY ; 24 276 33 33

Telefon

Z-CA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO, stanowisko ds. działalności gospodarczej; 24 276 31 76 lub 24 2763333 wew. 212, e-mail usc@mochowo.pl lub dzgospodarcza@mochowo.pl

Telefon

SEKRETARZ GMINY 24 276 33 33 e-mail mochowo@wp.pl

Telefon

REFERAT ORGANIZACYJNY - Sekretariat - Stanowisko ds. organizacyjno - kadrowych - 24 276 33 33, e-mail gmina@mochowo.pl

Telefon

REFERAT ORGANIZACYJNY Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego; 24 276 31 76, lub 24 2763333 wew. 213, e-mail eludnosci@mochowo.pl

Telefon

REFERAT ORGANIZACYJNY, stanowisko ds. obsługi organów samorządowych - sprawy związane z obsługą rady gminy; 24 275 01 96, lub 24 2763333 wew. 216, e-mail rada@mochowo.pl

Telefon

KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ. Stanowisko ds. planowania przestrzennego; 24 276 31 16, lub 24 2763333 wew. 210, e-mail zprzestrzenne@mochowo.pl

Telefon

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, stanowiska: ds. zamówień publicznych i ds inwestycji - sprawy zamówień publicznych i inwestycji; 24 276 31 16 lub 24 2763333 wew. 211, e-mail zpubliczne@mochowo.pl lub inwestycjegminne@mochowo.pl

Telefon

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, Stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki mieszkaniowej i nieruchomości; 24 276 31 16 lub 24 2763333 wew. 208, e-mail nieruchomosci@mochowo.pl

Telefon

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, Stanowisko ds. ochrony środowiska - sprawy ochrony środowiska, wywozu nieczystości, opieki nad zwierzętami; 24 276 31 16 lub 24 2763333 wew. 208, e-mail osrodwiska@mochowo.pl

Telefon

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i dróg - sprawy bieżącego funkcjonowania sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, utrzymania dróg, oświetlenia ulicznego, numerów porządkowych, straży pożarnych; 24 276 31 16 lub 24 2

Telefon

SKARBNIK GMINY, KIEROWNIK REFERATU FINANSOWEGO; 24 276 31 90 lub. 24 2763333 wew. 206, e-mail skarbnik@mochowo.pl. Stanowisko ds. płac tel. 242763333 w. 219 e-mail: place@mochowo.pl, Kasa tel. 242763333 w. 218.

Telefon

REFERAT FINANSOWY, stanowiska ds. wymiaru podatków i opłat - sprawy naliczania, księgowości i windykacji podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, opłat za wodę i ścieki, opłaty za śmieci: 24 276 3190 w. 205 e-ma

Telefon

REFERAT OŚWIATY, KULTURY i PROMOCJI GMINY- sprawy oświaty w tym finanse oświaty, kultury, kultury fizycznej, zdrowia, promocji gminy,środków pomocowych z UE. 24 276 33 33 wew. 219 e-mail oswiata@mochowo.pl, promocja@mochowo.pl

Telefon

Pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 24 276 31 91, e-mail gops.mochowo@op.pl

W liczbach

Budżet

31732128,70 PLN

Procent na inwestycje

25,00 %

Obszar

143,6 km²

Liczba mieszkańców

6 127

Nr konta bankowego

34 9038 0004 3915 9043 2000 0010

Rachunek bankowy na który należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

42 9038 0004 3915 9043 2000 1030

Numer stystyczny Gminy Mochowo

1427032

NIP Gminy

776-16-15-078

Regon Urzędu Gminy

000536380

Regon Gminy

611015773

Godziny pracy

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz.7.00 do godz. 15.00
Wtorek od godz. 8.00 do godz. 16.00
Sobota, niedziela nieczynne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lutego 2011 17:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Sobieszek
Ilość wyświetleń: 669649
03 kwietnia 2020 10:48 (Dariusz Lazarowski) - Aktualizacja danych kontaktowych.
03 kwietnia 2020 10:47 (Dariusz Lazarowski) - Aktualizacja danych kontaktowych.
03 kwietnia 2020 10:46 (Dariusz Lazarowski) - Aktualizacja danych kontaktowych.