Dane teleadresowe

Urząd Gminy Mochowo

Lokalizacja

woj. mazowieckie

pow. sierpecki

Adres

ul. Sierpecka 2, e-mail: gmina@mochowo.pl

09-214 Mochowo

NIP

776-13-59-362

Telefon

WÓJT GMINY ; 24 276 33 33

Telefon

SEKRETARZ GMINY 24 276 33 33 wew. 203, e-mail: sekretarz@mochowo.pl

Telefon

sekretariat Urzędu Gminy w Mochowie tel. 242763333, e-mail: gmina@mochowo.pl

Telefon

Urząd Stanu Cywilnego 242763333 wew. 212, e-mail usc@mochowo.pl

Telefon

Działalność gospodarcza - 24 276 31 76 lub 24 2763333 wew. 212, e-mail: dzgospodarcza@mochowo.pl

Telefon

Ewidencji ludności, dowody osobiste; 24 276 31 76, lub 24 2763333 wew. 213, e-mail eludnosci@mochowo.pl

Telefon

Obsługa organów samorządowych (Rada Gminy Mochowo, sołectwa) - 24 275 01 96, lub 24 2763333 wew. 216, e-mail rada@mochowo.pl

Telefon

KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ. 24 276 31 16, lub 24 2763333 wew. 210, e-mail zprzestrzenne@mochowo.pl

Telefon

Zamówienia publiczne, warunki zabudowy 24 276 31 16 lub 24 2763333 wew. 211, e-mail zpubliczne@mochowo.pl

Telefon

Inwestycje - decyzje środowiskowe 24 276 31 16 lub 24 2763333 wew. 211, e-mail inwestycjegminne@mochowo.pl

Telefon

Rolnictwo, gospodarka mieszkaniowa, nieruchomości; 24 276 31 16 lub 24 2763333 wew. 208, e-mail nieruchomosci@mochowo.pl

Telefon

Ochrona środowiska, wywóz odpadów komunalnych, opieka nad zwierzętami; 24 276 31 16 lub 24 2763333 wew. 208, e-mail osrodwiska@mochowo.pl

Telefon

Gospodarka komunalna (oczyszczalnie, wodociągi, drogi, oświetlanie uliczne, numery porządkowe, straże pożarne 24 276 31 16 lub 24 2

Telefon

SKARBNIK GMINY 24 276 31 90 lub. 24 2763333 wew. 206, e-mail skarbnik@mochowo.pl.

Telefon

Podatek rolny, leśny, od nieruchomości (naliczanie, księgowości i windykacja) 24 276 3190 w. 205 e-mail: podatki@mochowo.pl

Telefon

Opłaty za odpady komunalne, podatek od środków transportowych tel. 24 2763333 wew. 205, e-mail: odpady@mochowo.pl

Telefon

opłaty za wodę i ścieki (wystawianie faktur, windykacja), tel. 24 2763333 wew. 205, e-mail: woda@mochowo.pl

Telefon

Oświata, kultura, zdrowie 24 276 3163 lub 2427633 33 wew. 219 e-mail oswiata@mochowo.pl, promocja@mochowo.pl

Telefon

Pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 24 276 31 91, e-mail gops.mochowo@op.pl

Telefon

Konserwator Stacji Uzdatniania Wody w Mochowie i w Bożewie Mariusz Żebrowski tel. 531 501 157

Telefon

Konserwator Stacji Uzdatniania Wody w Choczniu Piotr Kopyciński - tel. 504460172

Telefon

Konserwator Stacji Uzdatniania Wody w Ligowie - Remplewicz Jan tel. 504460185

Telefon

Konserwator Oczyszczalni Ścieków w Cieślinie - Jarzyński Tomasz - tel. 504460207

Telefon

Konserwator Oczyszczalni Ścieków w Ligowie - Gołębiewski Marek - tel. 504460171

Telefon

Konserwator Oczyszczalni Ścieków w Mochowie Parcele - Puchalski Paweł tel. 784585856

W liczbach

Obszar

143,6 km²

Liczba mieszkańców

6 024

Stanowiska

Wójt Gminy Mochowo

Zbigniew Tomaszewski

24 2763333 wew. 201

Kontakt

Sekretarz Gminy - Kierownik Referatu Organizacyjnego

Dariusz Lazarowski

24 2763333 wew. 203

sekretarz@mochowo.pl

Kontakt

Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu Finansowego

Jolanta Augustyniak

24 2473333 wew. 206

skarbnik@mochowo.pl

Kontakt

Z-Ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Jolanta Kacprowicz

24 2763333 wew. 212

usc@mochowo.pl

Kontakt

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Sławomir Olejniczak

24 2763333 wew. 210 lub 531501481

zprzestrzenne@mochowo.pl

Kontakt

Nr konta bankowego

34 9038 0004 3915 9043 2000 0010

Rachunek bankowy na który należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

42 9038 0004 3915 9043 2000 1030

Numer statystyczny Gminy Mochowo

1427032

NIP Gminy

776-16-15-078

Regon Urzędu Gminy

000536380

Regon Gminy

611015773

Godziny pracy

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz.7.00 do godz. 15.00
Wtorek od godz. 8.00 do godz. 16.00
Sobota, niedziela nieczynne

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lutego 2011 17:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Sobieszek
Ilość wyświetleń: 701828
04 czerwca 2020 08:58 (Dariusz Lazarowski) - Aktualizacja danych.
28 maja 2020 11:31 (Dariusz Lazarowski) - Aktualizacja danych stanowiska: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Sławomir Olejniczak.
28 maja 2020 11:30 (Dariusz Lazarowski) - Aktualizacja danych stanowiska: Sekretarz Gminy - Kierownik Referatu Organizacyjnego Dariusz Lazarowski.